x

DCA

XUẤT XỨ » Đài Loan
9" Kìm mở phe trong mũi thẳng E4025-IS-9
Mã hàng : VTA-900-086
Giá : 233,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện 1000V VDE V4010-06
Mã hàng : VTA-060-087
Giá : 288,000 VNĐ
7" Kìm điện cách điện 1000V VDE V4010-07
Mã hàng : VTA-070-088
Giá : 316,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện 1000V VDE V4010-08
Mã hàng : VTA-080-089
Giá : 343,000 VNĐ
6" Kìm cắt cách điện 1000V VDE V4011-06
Mã hàng : VTA-060-090
Giá : 296,000 VNĐ
7" Kìm cắt cách điện 1000V VDE V4011-07
Mã hàng : VTA-070-091
Giá : 329,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn cách điện 1000V VDE V4012-06
Mã hàng : VTA-060-093
Giá : 284,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn cách điện 1000V VDE V4012-08
Mã hàng : VTA-080-094
Giá : 315,000 VNĐ
8" Kìm nhọn mũi cong cách điện 1000V VDE V4023-08
Mã hàng : VTA-080-101
Giá : 338,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :223 - Tổng truy cập : 195,271,165
Facebook
Liên hệ