XUẤT XỨ » Đài Loan
8" Kìm cắt cáp Kingtony 6146-08A
Mã hàng : KIG-614-324
Giá : 405,000 VNĐ
6.5" Kìm mũi cong Kingtony 6331-06
Mã hàng : KIG-633-285
Giá : 182,000 VNĐ
8" Kìm mũi cong Kingtony 6331-08
Mã hàng : KIG-633-286
Giá : 184,000 VNĐ
5" Kìm mũi cong Kingtony 6334-05
Mã hàng : KIG-633-287
Giá : 126,000 VNĐ
6" Kìm tước dây Kingtony 6711-06
Mã hàng : KIG-671-291
Giá : 197,000 VNĐ
6" Kìm tước dây Kingtony 6716-06A
Mã hàng : KIG-671-325
Giá : 277,000 VNĐ
8" Kìm hai lỗ Kingtony 6463-08C
Mã hàng : KIG-646-292
Giá : 209,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Kingtony 6511-10A
Mã hàng : KIG-651-293
Giá : 253,000 VNĐ
17" Kìm mỏ quạ Kingtony 6511-17C
Mã hàng : KIG-651-296
Giá : 549,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Kingtony 6516-10
Mã hàng : KIG-651-297
Giá : 222,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Kingtony 6516-10C
Mã hàng : KIG-651-298
Giá : 222,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Kingtony 6516-10A
Mã hàng : KIG-651-326
Giá : 402,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi thẳng Kingtony 67HS-07
Mã hàng : KIG-670-299
Giá : 200,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi cong Kingtony 67HB-07
Mã hàng : KIG-670-300
Giá : 200,000 VNĐ
5" Kìm mở phe trong mũi thẳng Kingtony 68HS-05
Mã hàng : KIG-680-301
Giá : 202,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi thẳng Kingtony 68HS-07
Mã hàng : KIG-680-302
Giá : 200,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :249 - Tổng truy cập : 196,485,590
Facebook
Liên hệ