XUẤT XỨ » Đài Loan
15mm Vòng miệng Pard C75515
Mã hàng : PAR-755-032
Giá : 71,000 VNĐ
16mm Vòng miệng Pard C75516
Mã hàng : PAR-755-033
Giá : 76,000 VNĐ
17mm Vòng miệng Pard C75517
Mã hàng : PAR-755-034
Giá : 82,000 VNĐ
19mm Vòng miệng Pard C75519
Mã hàng : PAR-755-035
Giá : 104,000 VNĐ
21mm Vòng miệng Pard C75521
Mã hàng : PAR-755-036
Giá : 117,000 VNĐ
24mm Vòng miệng Pard C75524
Mã hàng : PAR-755-037
Giá : 131,000 VNĐ
27mm Vòng miệng Pard C75527
Mã hàng : PAR-755-038
Giá : 160,000 VNĐ
30mm Vòng miệng Pard C75530
Mã hàng : PAR-755-039
Giá : 200,000 VNĐ
1/2" Bộ đầu tuýp 43 cái Pard C4431-9
Mã hàng : PAR-443-047
Giá : 2,708,000 VNĐ
3/4" Bộ đầu tuýp 14 cái Pard C6141-2
Mã hàng : PAR-614-048
Giá : 3,310,000 VNĐ
4" Mỏ lết Sata 47-221 (47221)
Mã hàng : STT-472-028
Giá : 130,000 VNĐ
24" Mỏ lết Sata 47-208 (47208)
Mã hàng : STT-472-029
Giá : 1,344,000 VNĐ
6-22mm Bộ vòng miệng 17 chi tiết Sata 08-018 (08018)
Mã hàng : STT-080-031
Giá : 1,692,000 VNĐ
3/4" Cần trượt Sata 16-905 (16905)
Mã hàng : STT-169-032
Giá : 452,000 VNĐ
3/8" Cần tự động Sata 12-901 (12901)
Mã hàng : STT-129-033
Giá : 222,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :148 - Tổng truy cập : 180,213,370
Facebook
Liên hệ