XUẤT XỨ » Đài Loan
18mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-213 (34213)
Mã hàng : STA-342-529
Giá : 38,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-214 (34214)
Mã hàng : STA-342-530
Giá : 38,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-401 (12401)
Mã hàng : STA-124-531
Giá : 28,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-402 (12402)
Mã hàng : STA-124-532
Giá : 28,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-403 (12403)
Mã hàng : STA-124-533
Giá : 28,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-404 (12404)
Mã hàng : STA-124-534
Giá : 28,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-405 (12405)
Mã hàng : STA-124-535
Giá : 29,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-406 (12406)
Mã hàng : STA-124-536
Giá : 29,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-407 (12407)
Mã hàng : STA-124-537
Giá : 32,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-408 (12408)
Mã hàng : STA-124-538
Giá : 39,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-409 (12409)
Mã hàng : STA-124-539
Giá : 40,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-410 (12410)
Mã hàng : STA-124-540
Giá : 43,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-411 (12411)
Mã hàng : STA-124-541
Giá : 47,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-412 (12412)
Mã hàng : STA-124-542
Giá : 51,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-413 (12413)
Mã hàng : STA-124-543
Giá : 59,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-414 (12414)
Mã hàng : STA-124-544
Giá : 62,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :117 - Tổng truy cập : 185,991,683
Facebook
Liên hệ