XUẤT XỨ » Đài Loan
6" Kìm mũi nhọn 4012-06
Mã hàng : VTA-060-041
Giá : 167,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn 4012-08
Mã hàng : VTA-080-042
Giá : 183,000 VNĐ
7" Kìm tuốt dây 4015-07
Mã hàng : VTA-070-043
Giá : 169,000 VNĐ
6" Kìm càng cua 4016-06
Mã hàng : VTA-060-044
8" Kìm càng cua 4016-08
Mã hàng : VTA-080-045
10" Kìm mỏ quạ 4017-10
Mã hàng : VTA-100-046
6" Kìm nhọn mũi cong 4023-06
Mã hàng : VTA-060-047
Giá : 179,000 VNĐ
8" Kìm nhọn mũi cong 4023-08
Mã hàng : VTA-080-048
Giá : 196,000 VNĐ
12" Kìm cắt dài 4030-12
Mã hàng : VTA-120-049
480mm Kìm chết dây xích 4101
Mã hàng : VTA-101-050
Giá : 299,000 VNĐ
8-1/2" Kìm chết đa năng 4103
Mã hàng : VTA-103-051
Giá : 245,000 VNĐ
6-1/2" Kìm chết mũi nhọn 4106-07
Mã hàng : VTA-070-052
Giá : 151,000 VNĐ
9" Kìm chết mũi nhọn 4106-09
Mã hàng : VTA-090-053
Giá : 185,000 VNĐ
9" Kìm chết 4108-09
Mã hàng : VTA-090-054
11" Kìm chết 4108-11
Mã hàng : VTA-110-055
8" Kìm chết 4110-08
Mã hàng : VTA-080-056
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :160 - Tổng truy cập : 192,940,232
Facebook
Liên hệ