XUẤT XỨ » Đài Loan
Dao cắt cáp 11-131
Mã hàng : VTA-131-027
Kiềm cắt và tuốt dây 11-107
Mã hàng : VTA-107-025
Giá : 462,000 VNĐ
25mm2 Kìm bấm cosse 11-152
Mã hàng : VTA-152-028
8mm2 Kìm bấm cosse 11-153-A
Mã hàng : VTA-153-029
14mm2 Kìm bấm cosse 11-153-B
Mã hàng : VTA-153-030
8mm2 Kìm bấm cosse 11-153-C
Mã hàng : VTA-153-031
14mm2 Kìm bấm cosse 11-153-D
Mã hàng : VTA-153-032
60mm2 Kìm bấm cosse 11-160
Mã hàng : VTA-160-033
150mm2 Kìm bấm cosse 11-161
Mã hàng : VTA-161-034
6" Kìm điện 4010-06
Mã hàng : VTA-060-035
Giá : 175,000 VNĐ
8" Kìm điện 4010-08
Mã hàng : VTA-080-037
Giá : 230,000 VNĐ
6" Kìm cắt 4011-06
Mã hàng : VTA-060-038
Giá : 175,000 VNĐ
7" Kìm cắt 4011-07
Mã hàng : VTA-070-039
Giá : 225,000 VNĐ
8" Kìm cắt 4011-08
Mã hàng : VTA-080-040
Giá : 253,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :139 - Tổng truy cập : 192,681,198
Facebook
Liên hệ