XUẤT XỨ » Đài Loan
3x250mm Vít đóng bake Sata 61-708 (61708)
Mã hàng : STA-617-933
Giá : 123,000 VNĐ
17x19mm Hai đầu vòng tự động Sata 46-206 (46206)
Mã hàng : STT-462-078
Giá : 251,000 VNĐ
9" Kìm bấm cable Sata 91-107 (91107)
Mã hàng : STA-911-977
Giá : 955,000 VNĐ
5.5x200mm Vít dẹp Sata 62-018 (62018)
Mã hàng : STA-620-925
Giá : 40,000 VNĐ
10" Kìm tuốt dây Sata 91-106 (91106)
Mã hàng : STT-911-130
Giá : 823,000 VNĐ
5x75mm Tuốc nơ vít đai ốc Sata 61-501 (61501)
Mã hàng : STT-615-131
Giá : 84,000 VNĐ
6x75mm Tuốc nơ vít đai ốc Sata 61-502 (61502)
Mã hàng : STT-615-132
Giá : 84,000 VNĐ
4x120mm Mũi đục Sata 90-751 (90751)
Mã hàng : STT-907-135
Giá : 58,000 VNĐ
5x120mm Mũi đục Sata 90-762 (90762)
Mã hàng : STT-907-136
Giá : 80,000 VNĐ
2x150mm Mũi đục Sata 90-771 (90771)
Mã hàng : STT-907-137
Giá : 57,000 VNĐ
3x150mm Mũi đục Sata 90-772 (90772)
Mã hàng : STT-907-138
Giá : 57,000 VNĐ
4x150mm Mũi đục Sata 90-753 (90753)
Mã hàng : STT-907-139
Giá : 57,000 VNĐ
5x150mm Mũi đục Sata 90-774 (90774)
Mã hàng : STT-907-140
Giá : 57,000 VNĐ
6x150mm Mũi đục Sata 90-775 (90775)
Mã hàng : STT-907-141
Giá : 70,000 VNĐ
8x150mm Mũi đục Sata 90-776 (90776)
Mã hàng : STT-907-142
Giá : 70,000 VNĐ
15x150mm Dao trổ Sata 90-782 (90782)
Mã hàng : STT-907-143
Giá : 82,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :70 - Tổng truy cập : 177,097,339
Facebook
Liên hệ