XUẤT XỨ » Đài Loan
3/8" Cần chỉnh lực cơ 5-25N.m Sata 96-212 (96212)
Mã hàng : STA-962-733
Giá : 2,522,000 VNĐ
1/4" Cần chỉnh lực cơ 1-5N.m Sata 96-211 (96211)
Mã hàng : STA-962-734
Giá : 2,655,000 VNĐ
3/4" Cần tự động Sata 16-901 (16901)
Mã hàng : STA-169-757
Giá : 1,174,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Sata 13-970 (13970)
Mã hàng : STA-139-759
Giá : 625,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Sata 13-960 (13960)
Mã hàng : STA-139-760
Giá : 295,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Sata 13-902 (13902)
Mã hàng : STA-139-774
Giá : 325,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Sata 13-901 (13901)
Mã hàng : STA-139-775
Giá : 238,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Sata 13-900 (13900)
Mã hàng : STA-139-776
Giá : 295,000 VNĐ
3/8" Cần tự động Sata 12-970 (12970)
Mã hàng : STA-129-777
Giá : 472,000 VNĐ
3/8" Cần tự động Sata 12-960 (12960)
Mã hàng : STA-129-778
Giá : 253,000 VNĐ
3/8" Cần xiết trục khủy Sata 12-911 (12911)
Mã hàng : STA-129-784
Giá : 414,000 VNĐ
3/8" Cần tự động Sata 12-902 (12902)
Mã hàng : STA-129-793
Giá : 270,000 VNĐ
3/8" Cần tự động Sata 12-900 (12900)
Mã hàng : STA-129-794
Giá : 253,000 VNĐ
1/4" Cần tự động Sata 11-902 (11902)
Mã hàng : STA-119-803
Giá : 231,000 VNĐ
1/4" Cần tự động Sata 11-901 (11901)
Mã hàng : STA-119-804
Giá : 150,000 VNĐ
1/4" Cần tự động Sata 11-900 (11900)
Mã hàng : STA-119-805
Giá : 206,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :104 - Tổng truy cập : 182,680,733
Facebook
Liên hệ