XUẤT XỨ » Đài Loan
24mm Cờ lê đóng 8364024
Mã hàng : VTA-024-315
27mm Cờ lê đóng 8364027
Mã hàng : VTA-027-316
30mm Cờ lê đóng 8364030
Mã hàng : VTA-030-317
32mm Cờ lê đóng 8364032
Mã hàng : VTA-032-318
36mm Cờ lê đóng 8364036
Mã hàng : VTA-036-319
10" Kìm mỏ quạ E4014-10
Mã hàng : VTA-100-071
Giá : 253,000 VNĐ
Kiềm cắt và tuốt dây 11-107
Mã hàng : VTA-107-025
Giá : 462,000 VNĐ
25mm2 Kìm bấm cosse 11-152
Mã hàng : VTA-152-028
8mm2 Kìm bấm cosse 11-153-A
Mã hàng : VTA-153-029
14mm2 Kìm bấm cosse 11-153-B
Mã hàng : VTA-153-030
8mm2 Kìm bấm cosse 11-153-C
Mã hàng : VTA-153-031
14mm2 Kìm bấm cosse 11-153-D
Mã hàng : VTA-153-032
60mm2 Kìm bấm cosse 11-160
Mã hàng : VTA-160-033
150mm2 Kìm bấm cosse 11-161
Mã hàng : VTA-161-034
Nhãn hiệu
Đang online :119 - Tổng truy cập : 180,175,542
Facebook
Liên hệ