x

HGLock

XUẤT XỨ » Đài Loan
25mm2 Kìm bấm cosse 11-152
Mã hàng : VTA-152-028
8mm2 Kìm bấm cosse 11-153-A
Mã hàng : VTA-153-029
14mm2 Kìm bấm cosse 11-153-B
Mã hàng : VTA-153-030
8mm2 Kìm bấm cosse 11-153-C
Mã hàng : VTA-153-031
14mm2 Kìm bấm cosse 11-153-D
Mã hàng : VTA-153-032
60mm2 Kìm bấm cosse 11-160
Mã hàng : VTA-160-033
150mm2 Kìm bấm cosse 11-161
Mã hàng : VTA-161-034
6" Kìm điện 4010-06
Mã hàng : VTA-060-035
Giá : 175,000 VNĐ
8" Kìm điện 4010-08
Mã hàng : VTA-080-037
Giá : 230,000 VNĐ
6" Kìm cắt 4011-06
Mã hàng : VTA-060-038
Giá : 175,000 VNĐ
7" Kìm cắt 4011-07
Mã hàng : VTA-070-039
Giá : 225,000 VNĐ
8" Kìm cắt 4011-08
Mã hàng : VTA-080-040
Giá : 253,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn 4012-06
Mã hàng : VTA-060-041
Giá : 167,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn 4012-08
Mã hàng : VTA-080-042
Giá : 183,000 VNĐ
7" Kìm tuốt dây 4015-07
Mã hàng : VTA-070-043
Giá : 169,000 VNĐ
6" Kìm càng cua 4016-06
Mã hàng : VTA-060-044
Nhãn hiệu
Đang online :107 - Tổng truy cập : 178,975,773
Facebook
Liên hệ