XUẤT XỨ » Đài Loan
18mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-309 (13309)
Mã hàng : STA-133-321
Giá : 28,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-310 (13310)
Mã hàng : STA-133-322
Giá : 28,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-311 (13311)
Mã hàng : STA-133-323
Giá : 29,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-312 (13312)
Mã hàng : STA-133-324
Giá : 31,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-313 (13313)
Mã hàng : STA-133-325
Giá : 31,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-314 (13314)
Mã hàng : STA-133-326
Giá : 33,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-315 (13315)
Mã hàng : STA-133-327
Giá : 36,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-316 (13316)
Mã hàng : STA-133-328
Giá : 39,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-317 (13317)
Mã hàng : STA-133-329
Giá : 47,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-318 (13318)
Mã hàng : STA-133-330
Giá : 50,000 VNĐ
34mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-321 (13321)
Mã hàng : STA-133-331
Giá : 65,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-401 (13401)
Mã hàng : STA-134-332
Giá : 47,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-402 (13402)
Mã hàng : STA-134-333
Giá : 47,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-403 (13403)
Mã hàng : STA-134-334
Giá : 48,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-404 (13404)
Mã hàng : STA-134-335
Giá : 48,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-405 (13405)
Mã hàng : STA-134-336
Giá : 48,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :132 - Tổng truy cập : 186,127,204
Facebook
Liên hệ