XUẤT XỨ » Đài Loan
8" Cần siết đầu típ chữ L 1/2" Crossman 96-493
Mã hàng : CRO-964-914
Giá : 82,000 VNĐ
10" Cần siết đầu típ chữ L 1/2" Crossman 96-494
Mã hàng : CRO-964-915
Giá : 91,000 VNĐ
12" Cần siết đầu típ chữ L 1/2" Crossman 96-495
Mã hàng : CRO-964-916
Giá : 101,000 VNĐ
24" Cần siết đầu típ chữ L 3/4" Crossman 99-313
Mã hàng : CRO-993-917
Giá : 335,000 VNĐ
18" Cần siết đầu típ chữ L 3/4" Crossman 99-315
Mã hàng : CRO-993-918
Giá : 262,000 VNĐ
18" Cần xiết lực tự động 1/2" Crossman 97-950
Mã hàng : CRO-979-919
Giá : 675,000 VNĐ
26" Cần xiết lực tự động 1/2" Crossman 97-951
Mã hàng : CRO-979-920
Giá : 1,597,000 VNĐ
8" Cần tự động 3/8" Crossman 97-931
Mã hàng : CRO-979-926
Giá : 186,000 VNĐ
24" Cần tự động 3/4" Crossman 98-908
Mã hàng : CRO-989-927
Giá : 759,000 VNĐ
3" Cần nối 1/2" Crossman 96-236
Mã hàng : CRO-962-921
Giá : 134,000 VNĐ
3" Cần nối 1/2" Crossman 97-003
Mã hàng : CRO-970-922
Giá : 54,000 VNĐ
5" Cần nối 1/2" Crossman 97-005
Mã hàng : CRO-970-923
Giá : 68,000 VNĐ
10" Cần nối 1/2" Crossman 97-010
Mã hàng : CRO-970-924
Giá : 97,000 VNĐ
2" Cần nối 1/4" Crossman 96-005
Mã hàng : CRO-960-925
Giá : 25,000 VNĐ
1/2" Lắc léo Crossman 96-411
Mã hàng : CRS-964-043
Giá : 70,000 VNĐ
3/4" Lắc léo Crossman 99-911
Mã hàng : CRS-999-044
Giá : 372,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :103 - Tổng truy cập : 183,877,093
Facebook
Liên hệ