XUẤT XỨ » Đài Loan
140x500mm Cảo chữ F Crossman 68-690
Mã hàng : CRO-686-955
Giá : 503,000 VNĐ
140x600mm Cảo chữ F Crossman 68-694
Mã hàng : CRO-686-956
Giá : 533,000 VNĐ
140x900mm Cảo chữ F Crossman 68-696
Mã hàng : CRO-686-957
Giá : 644,000 VNĐ
18" Êtô kẹp nhanh (cảo gỗ) Crossman 68-543
Mã hàng : CRO-685-958
Giá : 362,000 VNĐ
12" Êtô kẹp nhanh (cảo gỗ) Crossman 68-542
Mã hàng : CRO-685-960
Giá : 340,000 VNĐ
24" Êtô kẹp nhanh (cảo gỗ) Crossman 68-544
Mã hàng : CRO-685-961
Giá : 453,000 VNĐ
36" Êtô kẹp nhanh (cảo gỗ) Crossman 68-545
Mã hàng : CRO-685-962
Giá : 545,000 VNĐ
3/4" x 1/2" Đầu chuyển khớp nối Crossman 99-909 (trắng)
Mã hàng : CRO-999-897
Giá : 103,000 VNĐ
1/2" x 3/4" Đầu chuyển khớp nối Crossman 98-558
Mã hàng : CRO-985-899
Giá : 66,000 VNĐ
3/4" x 1/2" Đầu chuyển khớp nối Crossman 73-008
Mã hàng : CRO-730-900
Giá : 120,000 VNĐ
1" x 3/4" Đầu chuyển khớp nối Crossman 73-010
Mã hàng : CRO-730-901
Giá : 218,000 VNĐ
18" Cần kéo 3/4" Crossman 99-301
Mã hàng : CRO-993-910
Giá : 311,000 VNĐ
20" Cần kéo 3/4" Crossman 99-311
Mã hàng : CRO-993-911
Giá : 315,000 VNĐ
17" Cần mạnh 1/2" Crossman 96-413
Mã hàng : CRO-964-912
Giá : 182,000 VNĐ
18" Cần mạnh 3/4" Crossman 99-303
Mã hàng : CRO-993-913
Giá : 371,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :68 - Tổng truy cập : 184,014,238
Facebook
Liên hệ