XUẤT XỨ » Đài Loan
21mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-412 (13412)
Mã hàng : STA-134-343
Giá : 54,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-413 (13413)
Mã hàng : STA-134-344
Giá : 54,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-414 (13414)
Mã hàng : STA-134-345
Giá : 63,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-415 (13415)
Mã hàng : STA-134-346
Giá : 65,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-416 (13416)
Mã hàng : STA-134-347
Giá : 74,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-417 (13417)
Mã hàng : STA-134-348
Giá : 89,000 VNĐ
36mm Đầu tuýp đen dài  6 góc 1" Sata 34-924 (34924)
Mã hàng : STA-349-391
Giá : 453,000 VNĐ
37mm Đầu tuýp đen dài  6 góc 1" Sata 34-925 (34925)
Mã hàng : STA-349-392
Giá : 453,000 VNĐ
38mm Đầu tuýp đen dài  6 góc 1" Sata 34-926 (34926)
Mã hàng : STA-349-393
Giá : 453,000 VNĐ
40mm Đầu tuýp đen dài  6 góc 1" Sata 34-928 (34928)
Mã hàng : STA-349-394
Giá : 483,000 VNĐ
41mm Đầu tuýp đen dài  6 góc 1" Sata 34-929 (34929)
Mã hàng : STA-349-395
Giá : 483,000 VNĐ
42mm Đầu tuýp đen dài  6 góc 1" Sata 34-930 (34930)
Mã hàng : STA-349-396
Giá : 520,000 VNĐ
43mm Đầu tuýp đen dài  6 góc 1" Sata 34-931 (34931)
Mã hàng : STA-349-397
Giá : 577,000 VNĐ
46mm Đầu tuýp đen dài  6 góc 1" Sata 34-934 (34934)
Mã hàng : STA-349-398
Giá : 603,000 VNĐ
49mm Đầu tuýp đen dài  6 góc 1" Sata 34-937 (34937)
Mã hàng : STA-349-399
Giá : 708,000 VNĐ
50mm Đầu tuýp đen dài  6 góc 1" Sata 34-938 (34938)
Mã hàng : STA-349-400
Giá : 777,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :158 - Tổng truy cập : 191,399,000
Facebook
Liên hệ