XUẤT XỨ » Đài Loan
3" x 2-1/2" Giảm đồng tâm, STD
Mã hàng : CMD-321-220
Giá : 100,000 VNĐ
3" x 2-1/2" Giảm đồng tâm, XS
Mã hàng : CMD-321-304
Giá : 133,000 VNĐ
3" x 2-1/2" Giảm đồng tâm, XXS
Mã hàng : CMD-321-410
Giá : 460,000 VNĐ
5" x 3" Giảm lệch tâm, STD
Mã hàng : CMD-053-106
Giá : 340,000 VNĐ
3-1/2" Chữ T, STD
Mã hàng : CMD-312-327
Giá : 465,000 VNĐ
3-1/2" Chữ T, XS
Mã hàng : CMD-312-314
Giá : 355,000 VNĐ
3-1/2" Co 45 độ, LR, STD
Mã hàng : CMD-045-022
Giá : 190,000 VNĐ
3-1/2" Co 45 độ, LR, XS
Mã hàng : CMD-045-008
Giá : 283,000 VNĐ
3-1/2" Co 90 độ, LR, STD
Mã hàng : CMD-312-079
Giá : 250,000 VNĐ
3-1/2" Co 90 độ, LR, XS
Mã hàng : CMD-090-063
Giá : 400,000 VNĐ
3/4" Chữ T, STD
Mã hàng : CMD-034-323
Giá : 100,000 VNĐ
3/4" Chữ T, XS
Mã hàng : CMD-034-085
Giá : 125,000 VNĐ
3/4" Co 45 độ, LR, XS
Mã hàng : CMD-045-001
Giá : 66,000 VNĐ
3/4" Co 90 độ, LR, STD
Mã hàng : CMD-090-056
Giá : 33,000 VNĐ
3/4" Co 90 độ, LR, XS
Mã hàng : CMD-034-072
Giá : 50,000 VNĐ
3/4" x 1/2" Chữ T giảm, STD
Mã hàng : CMD-341-409
Giá : 65,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :164 - Tổng truy cập : 196,734,461
Facebook
Liên hệ