XUẤT XỨ » Đài Loan
7.5" Kìm điện Kingtony 6111-07
Mã hàng : KIG-611-261
Giá : 190,000 VNĐ
8.5" Kìm điện Kingtony 6111-08
Mã hàng : KIG-611-262
Giá : 204,000 VNĐ
7.5"Kìm điện Kingtony 6111-07C
Mã hàng : KIG-611-263
Giá : 191,000 VNĐ
8" Kìm điện Kingtony 6111-08C
Mã hàng : KIG-611-264
Giá : 210,000 VNĐ
9" Kìm điện Kingtony 6112-09A
Mã hàng : KIG-611-265
Giá : 280,000 VNĐ
9" Kìm điện Kingtony 6112-09C
Mã hàng : KIG-611-266
Giá : 258,000 VNĐ
5.5" Kìm điện Kingtony 6114-05
Mã hàng : KIG-611-267
Giá : 112,000 VNĐ
7.5" Kìm điện Kingtony 6116-07A
Mã hàng : KIG-611-318
Giá : 309,000 VNĐ
8" Kìm điện Kingtony 6116-08A
Mã hàng : KIG-611-319
Giá : 345,000 VNĐ
6.5" Kìm mũi nhọn Kingtony 6311-06
Mã hàng : KIG-631-268
Giá : 150,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn Kingtony 6311-08
Mã hàng : KIG-631-269
Giá : 209,000 VNĐ
6.5" Kìm mũi nhọn Kingtony 6313-06
Mã hàng : KIG-631-270
Giá : 150,000 VNĐ
5.5" Kìm mũi nhọn Kingtony 6314-05
Mã hàng : KIG-631-271
Giá : 112,000 VNĐ
11" Kìm mũi nhọn Kingtony 6319-11C
Mã hàng : KIG-631-272
Giá : 229,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn Kingtony 6318-08A
Mã hàng : KIG-631-320
Giá : 309,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6211-06
Mã hàng : KIG-621-273
Giá : 209,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :154 - Tổng truy cập : 196,673,909
Facebook
Liên hệ