XUẤT XỨ » Đài Loan
Kính hàn hơi WG205
Mã hàng : ANV-205-013
Giá : 57,000 VNĐ
1/4" bộ tuýp 31 chi tiết hệ mét 2531MR
Mã hàng : KIG-253-085
Giá : 629,000 VNĐ
4" Thước lăn đường Niigata RM-3MW
Mã hàng : NIG-010-105
Giá : 2,178,000 VNĐ
Kính lúp để bàn Niigata No.1650
Mã hàng : NIG-165-102
Giá : 1,307,000 VNĐ
75mm Kính lúp cầm tay cán nhựa Niigata No.7507
Mã hàng : NIG-750-097
Giá : 251,000 VNĐ
90mm Kính lúp cầm tay cán nhựa Niigata No.7515
Mã hàng : NIG-751-098
Giá : 349,000 VNĐ
Kính lúp bỏ túi Niigata No.7070
Mã hàng : NIG-707-099
Giá : 893,000 VNĐ
Kính lúp có chân đế từ  Niigata SB-80K
Mã hàng : NIG-080-101
Giá : 1,569,000 VNĐ
Kính lúp đội đầu 4 tròng Niigata HMG-4L
Mã hàng : NIG-004-103
Giá : 1,220,000 VNĐ
8" Thước lăn đường Niigata RM-4
Mã hàng : NIG-010-104
Giá : 2,178,000 VNĐ
Dụng cụ sét zezo trục Z Niigata DTP-50M
Mã hàng : NIG-050-109
Giá : 8,557,000 VNĐ
Đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5202
Mã hàng : KRS-520-057
Giá : 4,741,000 VNĐ
50mm cờ lê đóng Kingtony 10A0-50
Mã hàng : KIG-050-025
Giá : 748,000 VNĐ
24mm cờ lê đóng Kingtony 10A0-24
Mã hàng : KIG-024-018
Giá : 218,000 VNĐ
27mm cờ lê đóng Kingtony 10A0-27
Mã hàng : KIG-027-019
Giá : 218,000 VNĐ
30mm cờ lê đóng Kingtony 10A0-30
Mã hàng : KIG-030-020
Giá : 271,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :115 - Tổng truy cập : 180,518,303
Facebook
Liên hệ