XUẤT XỨ » Đài Loan
19mm Vòng miệng Pard C75519
Mã hàng : PAR-755-035
Giá : 98,000 VNĐ
21mm Vòng miệng Pard C75521
Mã hàng : PAR-755-036
Giá : 110,000 VNĐ
24mm Vòng miệng Pard C75524
Mã hàng : PAR-755-037
Giá : 124,000 VNĐ
27mm Vòng miệng Pard C75527
Mã hàng : PAR-755-038
Giá : 151,000 VNĐ
30mm Vòng miệng Pard C75530
Mã hàng : PAR-755-039
Giá : 189,000 VNĐ
1/2" Bộ đầu tuýp 43 cái Pard C4431-9
Mã hàng : PAR-443-047
Giá : 2,547,000 VNĐ
3/4" Bộ đầu tuýp 14 cái Pard C6141-2
Mã hàng : PAR-614-048
Giá : 3,112,000 VNĐ
5.5mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-233 (40233)
Mã hàng : STA-402-564
Giá : 32,000 VNĐ
6mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-201 (40201)
Mã hàng : STA-402-565
Giá : 32,000 VNĐ
7mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-202 (40202)
Mã hàng : STA-402-566
Giá : 33,000 VNĐ
8mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-203 (40203)
Mã hàng : STA-402-567
Giá : 36,000 VNĐ
9mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-204 (40204)
Mã hàng : STA-402-568
Giá : 39,000 VNĐ
10mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-205 (40205)
Mã hàng : STA-402-569
Giá : 41,000 VNĐ
11mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-206 (40206)
Mã hàng : STA-402-570
Giá : 47,000 VNĐ
12mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-207 (40207)
Mã hàng : STA-402-571
Giá : 50,000 VNĐ
13mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-208 (40208)
Mã hàng : STA-402-572
Giá : 51,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :134 - Tổng truy cập : 185,970,563
Facebook
Liên hệ