XUẤT XỨ » Đài Loan
38mm Cờ lê vòng miệng 831038
Mã hàng : VTA-038-254
Giá : 578,000 VNĐ
41mm Cờ lê vòng miệng 831041
Mã hàng : VTA-041-255
42mm Cờ lê vòng miệng 831042
Mã hàng : VTA-042-256
43mm Cờ lê vòng miệng 831043
Mã hàng : VTA-043-257
46mm Cờ lê vòng miệng 831046
Mã hàng : VTA-046-258
Giá : 856,000 VNĐ
48mm Cờ lê vòng miệng 831048
Mã hàng : VTA-048-259
50mm Cờ lê vòng miệng 831050
Mã hàng : VTA-050-260
Giá : 1,149,000 VNĐ
6x7mm Cờ lê 2 đầu miệng 83120607
Mã hàng : VTA-607-261
Giá : 39,000 VNĐ
8x9mm Cờ lê 2 đầu miệng 83120809
Mã hàng : VTA-809-263
Giá : 41,000 VNĐ
10x11mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121011
Mã hàng : VTA-011-265
Giá : 44,000 VNĐ
12x13mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121213
Mã hàng : VTA-213-268
Giá : 53,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :81 - Tổng truy cập : 177,235,221
Facebook
Liên hệ