XUẤT XỨ » Đài Loan
2-1/2" x 2" Giảm đồng tâm, XS
Mã hàng : CMD-212-300
Giá : 106,000 VNĐ
2-1/2" x 2" Giảm đồng tâm, XXS
Mã hàng : CMD-212-407
Giá : 372,000 VNĐ
2-1/2" x 3/4" Chữ T giảm, STD
Mã hàng : CMD-212-360
Giá : 325,000 VNĐ
2-1/2" x 3/4" Chữ T giảm, XS
Mã hàng : CMD-212-408
Giá : 240,000 VNĐ
3" Chữ T đều, #160
Mã hàng : CMD-003-161
Giá : 1,483,000 VNĐ
3" Chữ T, STD
Mã hàng : CMD-003-326
Giá : 225,000 VNĐ
3" Chữ T, XS
Mã hàng : CMD-003-313
Giá : 375,000 VNĐ
3" Co 45 độ, LR, STD
Mã hàng : CMD-045-021
Giá : 116,000 VNĐ
3" Co 45 độ, LR, XS
Mã hàng : CMD-045-007
Giá : 166,000 VNĐ
3" Co 90 độ, LR, STD
Mã hàng : CMD-003-078
Giá : 183,000 VNĐ
3" Co 90 độ, LR, XS
Mã hàng : CMD-090-062
Giá : 280,000 VNĐ
3" Co 90 độ, SR, STD
Mã hàng : CMD-003-049
Giá : 190,000 VNĐ
3" Co 90 độ, SR, XS
Mã hàng : CMD-003-038
Giá : 315,000 VNĐ
3" x 1" Chữ T giảm, STD
Mã hàng : CMD-031-148
Giá : 450,000 VNĐ
8" Chữ T, STD
Mã hàng : CMD-008-331
Giá : 2,330,000 VNĐ
3" x 1" Chữ T giảm, XS
Mã hàng : CMD-031-336
Giá : 580,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :168 - Tổng truy cập : 193,882,646
Facebook
Liên hệ