x

HGLock

XUẤT XỨ » Đài Loan
10cm Thước thủy bỏ túi Niigata ML-100KB
Mã hàng : NIG-100-079
Giá : 327,000 VNĐ
15cm Thước thủy bỏ túi Niigata ML-150KB
Mã hàng : NIG-150-080
Giá : 420,000 VNĐ
75mm Kính lúp cầm tay cán nhựa Niigata No.7507
Mã hàng : NIG-750-097
Giá : 251,000 VNĐ
90mm Kính lúp cầm tay cán nhựa Niigata No.7515
Mã hàng : NIG-751-098
Giá : 349,000 VNĐ
Kính lúp bỏ túi Niigata No.7070
Mã hàng : NIG-707-099
Giá : 893,000 VNĐ
Kính lúp có chân đế từ  Niigata SB-80K
Mã hàng : NIG-080-101
Giá : 1,569,000 VNĐ
Kính lúp đội đầu 4 tròng Niigata HMG-4L
Mã hàng : NIG-004-103
Giá : 1,220,000 VNĐ
8" Thước lăn đường Niigata RM-4
Mã hàng : NIG-010-104
Giá : 2,178,000 VNĐ
Dụng cụ sét zezo trục Z Niigata DTP-50M
Mã hàng : NIG-050-109
Giá : 8,557,000 VNĐ
Đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5202
Mã hàng : KRS-520-057
Giá : 4,741,000 VNĐ
50mm cờ lê đóng Kingtony 10A0-50
Mã hàng : KIG-050-025
Giá : 748,000 VNĐ
24mm cờ lê đóng Kingtony 10A0-24
Mã hàng : KIG-024-018
Giá : 218,000 VNĐ
27mm cờ lê đóng Kingtony 10A0-27
Mã hàng : KIG-027-019
Giá : 218,000 VNĐ
30mm cờ lê đóng Kingtony 10A0-30
Mã hàng : KIG-030-020
Giá : 271,000 VNĐ
32mm cờ lê đóng Kingtony 10A0-32
Mã hàng : KIG-032-021
Giá : 280,000 VNĐ
55mm cờ lê đóng Kingtony 10A0-55
Mã hàng : KIG-055-026
Giá : 961,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :139 - Tổng truy cập : 179,180,242
Facebook
Liên hệ