XUẤT XỨ » Đài Loan
25x400mm Mũi khoan bê tông 201-250400-1
Mã hàng : MIS-400-072
Giá : 195,000 VNĐ
25x460mm Mũi khoan bê tông 201-250460-1
Mã hàng : MIS-460-073
Giá : 210,000 VNĐ
25x600mm Mũi khoan bê tông 201-250600-1
Mã hàng : MIS-600-074
Giá : 280,000 VNĐ
25x800mm Mũi khoan bê tông 201-250800-1
Mã hàng : MIS-800-086
Giá : 380,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-060110-1
Mã hàng : MIS-110-220
Giá : 23,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông 201-060110-1
Mã hàng : MIS-110-260
Giá : 21,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông 201-060160-1
Mã hàng : MIS-160-259
Giá : 24,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-060160-1
Mã hàng : MIS-160-303
Giá : 25,000 VNĐ
6x210mm Mũi khoan bê tông 201-060210-1
Mã hàng : MIS-210-258
Giá : 29,000 VNĐ
6x260mm Mũi khoan bê tông 201-060260-1
Mã hàng : MIS-260-257
Giá : 36,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông 201-080110-1
Mã hàng : MIS-110-256
Giá : 22,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-080110-1
Mã hàng : MIS-110-304
Giá : 28,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông 201-080210-1
Mã hàng : MIS-160-254
Giá : 25,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-080160-1
Mã hàng : MIS-160-305
Giá : 30,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông 201-080210-1
Mã hàng : MIS-210-252
Giá : 34,000 VNĐ
8x260mm Mũi khoan bê tông 201-080260-1
Mã hàng : MIS-260-251
Giá : 38,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :165 - Tổng truy cập : 196,356,482
Facebook
Liên hệ