XUẤT XỨ » Đài Loan
16mm Máy khoan 1200W 6816NB
Mã hàng : VKE-816-016
Giá : 1,418,000 VNĐ
10mm Máy khoan 320W 6910
Mã hàng : VKE-910-011
Giá : 635,000 VNĐ
235mm Máy cưa đĩa 1500W 5629
Mã hàng : VKE-629-022
Giá : 1,718,000 VNĐ
16" Máy cưa xích 5216
Mã hàng : VKE-216-024
Giá : 2,330,000 VNĐ
235mm Máy cưa gỗ 1850W 5609N
Mã hàng : VKE-609-023
Giá : 2,071,000 VNĐ
184mm Máy cưa đĩa 1300W 5627N
Mã hàng : VKE-627-021
Giá : 1,456,000 VNĐ
110mm x 100mm Máy chà nhám 9100
Mã hàng : VKE-100-019
Giá : 738,000 VNĐ
115mm x 235mm Máy chà nhám 9235
Mã hàng : VKE-235-020
Giá : 850,000 VNĐ
100mm Máy chà nhám băng Shinetool AS-406
Mã hàng : TAM-406-225
Giá : 5,059,000 VNĐ
2.5mm Máy cắt tole 2625
Mã hàng : VKE-625-026
Giá : 1,463,000 VNĐ
110mm Máy cắt gạch 4210
Mã hàng : VKE-210-025
Giá : 1,062,000 VNĐ
150mm Máy cắt tường 4545B
Mã hàng : VKE-545-028
Giá : 3,184,000 VNĐ
355mm Máy cắt sắt 7614N
Mã hàng : VKE-614-027
Giá : 2,420,000 VNĐ
254mm Máy cắt góc đa năng 1600W AGP LY255
Mã hàng : TAM-255-340
Giá : 8,477,000 VNĐ
1100W Máy trộn sơn, khoan điện AGP LY1318
Mã hàng : TAM-131-342
Giá : 2,498,000 VNĐ
254mm Máy cắt góc đa năng 1600W AGP LY255S
Mã hàng : TAM-255-344
Giá : 10,703,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :145 - Tổng truy cập : 180,399,527
Facebook
Liên hệ