XUẤT XỨ » Đài Loan
5/8" Vòng miệng tự động Sata 43-506 (43506)
Mã hàng : STT-431-122
Giá : 168,000 VNĐ
9/16" Vòng miệng tự động Sata 43-505 (43505)
Mã hàng : STT-431-123
Giá : 144,000 VNĐ
1/2" Vòng miệng tự động Sata 43-504 (43504)
Mã hàng : STT-431-124
Giá : 139,000 VNĐ
7/16" Vòng miệng tự động Sata 43-503 (43503)
Mã hàng : STT-431-125
Giá : 126,000 VNĐ
3/8" Vòng miệng tự động Sata 43-102 (43102)
Mã hàng : STT-431-126
Giá : 123,000 VNĐ
5/16" Vòng miệng tự động Sata 43-501 (43501)
Mã hàng : STT-431-127
Giá : 110,000 VNĐ
6mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-602 (43602)
Mã hàng : STT-432-111
Giá : 122,000 VNĐ
5.5mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-601 (43601)
Mã hàng : STT-432-112
Giá : 98,000 VNĐ
3x250mm Vít đóng bake Sata 61-708 (61708)
Mã hàng : STA-617-933
Giá : 117,000 VNĐ
17x19mm Hai đầu vòng tự động Sata 46-206 (46206)
Mã hàng : STT-462-078
Giá : 248,000 VNĐ
9" Kìm bấm cable Sata 91-107 (91107)
Mã hàng : STA-911-977
Giá : 909,000 VNĐ
5.5x200mm Vít dẹp Sata 62-018 (62018)
Mã hàng : STA-620-925
Giá : 39,000 VNĐ
10" Kìm tuốt dây Sata 91-106 (91106)
Mã hàng : STT-911-130
Giá : 783,000 VNĐ
5x75mm Tuốc nơ vít đai ốc Sata 61-501 (61501)
Mã hàng : STT-615-131
Giá : 80,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :170 - Tổng truy cập : 196,340,830
Facebook
Liên hệ