XUẤT XỨ » Đài Loan
8" Kìm chết chữ J 4117
Mã hàng : VTA-117-067
290mm Kìm chết đa năng 4118
Mã hàng : VTA-118-068
6" Kìm mỏ quạ E4014-06
Mã hàng : VTA-060-069
8" Kìm mỏ quạ E4014-08
Mã hàng : VTA-080-070
12" Kìm mỏ quạ E4014-12
Mã hàng : VTA-120-072
Giá : 400,000 VNĐ
16" Kìm mỏ quạ E4014-16
Mã hàng : VTA-160-073
7" Bộ kìm mở phe 4025-7
Mã hàng : VTA-700-074
5" Kìm mở phe ngoài mũi cong E4025-EB-5
Mã hàng : VTA-500-075
Giá : 169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong E4025-EB-7
Mã hàng : VTA-700-076
Giá : 171,000 VNĐ
9" Kìm mở phe ngoài mũi cong E4025-EB-9
Mã hàng : VTA-900-077
Giá : 233,000 VNĐ
5" Kìm mở phe ngoài mũi thằng E4025-ES-5
Mã hàng : VTA-500-078
Giá : 169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng E4025-ES-7
Mã hàng : VTA-700-079
Giá : 171,000 VNĐ
9" Kìm mở phe ngoài mũi thằng E4025-ES-9
Mã hàng : VTA-900-080
Giá : 233,000 VNĐ
5" Kìm mở phe trong mũi cong E4025-IB-5
Mã hàng : VTA-500-081
Giá : 169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi cong E4025-IB-7
Mã hàng : VTA-700-082
Giá : 171,000 VNĐ
9" Kìm mở phe trong mũi cong E4025-IB-9
Mã hàng : VTA-900-083
Giá : 233,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :194 - Tổng truy cập : 191,249,046
Facebook
Liên hệ