XUẤT XỨ » Đài Loan
3/4" bộ tuýp 23 chi tiết hệ mét Kingtony 6323MR
Mã hàng : KIG-632-166
Giá : 6,430,000 VNĐ
3/4" bộ tuýp 8 chi tiết Kingtony 6408MP
Mã hàng : KIG-640-167
Giá : 766,000 VNĐ
1/4" + 1/2" bộ tuýp 75 chi tiết hệ mét Kingtony 7075MR
Mã hàng : KIG-707-168
Giá : 3,041,000 VNĐ
1/4" + 1/2" bộ tuýp 75 chi tiết hệ mét Kingtony 7075MR01
Mã hàng : KIG-707-169
Giá : 3,050,000 VNĐ
1/4" + 1/2" bộ tuýp 58 chi tiết hệ mét Kingtony 7558MR
Mã hàng : KIG-755-171
Giá : 1,520,000 VNĐ
1/4" + 1/2" bộ tuýp 72 chi tiết hệ mét Kingtony 7572MR
Mã hàng : KIG-757-172
Giá : 1,645,000 VNĐ
1/4" + 1/2" bộ tuýp 97 chi tiết hệ mét Kingtony 7597MR
Mã hàng : KIG-759-173
Giá : 6,406,000 VNĐ
8-28mm dao cắt ống Kingtony 7912-21
Mã hàng : KIG-791-174
Giá : 521,000 VNĐ
32-67mm dao cắt ống Kingtony 7912-23
Mã hàng : KIG-791-175
Giá : 1,604,000 VNĐ
3” cảo hai chấu Kingtony 7962-03
Mã hàng : KIG-796-177
Giá : 424,000 VNĐ
4” cảo hai chấu Kingtony 7962-04
Mã hàng : KIG-796-178
Giá : 590,000 VNĐ
6” cảo hai chấu Kingtony 7962-06
Mã hàng : KIG-796-179
Giá : 620,000 VNĐ
8” cảo hai chấu Kingtony 7962-08
Mã hàng : KIG-796-180
Giá : 1,796,000 VNĐ
12” cảo hai chấu Kingtony 7962-12
Mã hàng : KIG-796-181
Giá : 4,602,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :220 - Tổng truy cập : 186,060,772
Facebook
Liên hệ