XUẤT XỨ » Đài Loan
PH 2x100 Vít bake 9241005
Mã hàng : VTA-005-356
Giá : 52,000 VNĐ
PH 2x125 Vít bake 9241006
Mã hàng : VTA-006-357
Giá : 54,000 VNĐ
PH 2x150 Vít bake 9241007
Mã hàng : VTA-007-358
Giá : 55,000 VNĐ
PH 2x200 Vít bake 9241008
Mã hàng : VTA-008-359
Giá : 65,000 VNĐ
PH 2x250 Vít bake 9241009
Mã hàng : VTA-009-360
Giá : 75,000 VNĐ
PH 2x300 Vít bake 9241010
Mã hàng : VTA-010-361
Giá : 87,000 VNĐ
PH 3x150 Vít bake 9241011
Mã hàng : VTA-011-362
Giá : 73,000 VNĐ
PH 3x8x200 Vít bake 9241012
Mã hàng : VTA-012-363
PH 3x9.5200 Vít bake 9241013
Mã hàng : VTA-013-364
PH 4x200 Vít bake 9241014
Mã hàng : VTA-014-365
3.2x75mm Vít dẹp 9242001
Mã hàng : VTA-001-366
4x100mm Vít dẹp 9242002
Mã hàng : VTA-002-367
Giá : 39,000 VNĐ
4x125mm Vít dẹp 9242003
Mã hàng : VTA-003-368
5x75mm Vít dẹp 9242004
Mã hàng : VTA-004-369
5x100mm Vít dẹp 9242005
Mã hàng : VTA-005-370
5x150mm Vít dẹp 9242006
Mã hàng : VTA-006-371
Giá : 51,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :120 - Tổng truy cập : 182,740,800
Facebook
Liên hệ