XUẤT XỨ » Đài Loan
30mm cờ lê đóng Kingtony 10A0-30
Mã hàng : KIG-030-020
Giá : 442,800 VNĐ
65mm cờ lê đóng Kingtony 10A0-65
Mã hàng : KIG-065-028
Giá : 2,450,400 VNĐ
70mm cờ lê đóng Kingtony 10A0-70
Mã hàng : KIG-070-029
Giá : 2,814,000 VNĐ
60mm vòng miệng đóng Kingtony 10B0-60
Mã hàng : KIG-060-039
Giá : 829,000 VNĐ
8-22mm bộ hai đầu miệng 6 cái Kingtony 1306MR
Mã hàng : KIG-130-043
Giá : 606,000 VNĐ
8” bộ giũa 5 cây Kingtony 1005GQ
Mã hàng : KIG-105-044
Giá : 472,000 VNĐ
Bộ đột lỗ 9 cái Kingtony 1009PR
Mã hàng : KIG-109-046
Giá : 583,000 VNĐ
Bộ đột lỗ 10 cái Kingtony 1010PR
Mã hàng : KIG-101-047
Giá : 583,000 VNĐ
Bộ mũi vít 32 cái Kingtony 1032CQ
Mã hàng : KIG-103-050
Giá : 240,000 VNĐ
Bộ đầu vít 44 chi tiết Kingtony 1044CQ
Mã hàng : KIG-104-051
Giá : 769,000 VNĐ
Bộ mũi vít 50 cái Kingtony 1050CQ
Mã hàng : KIG-105-052
Giá : 285,000 VNĐ
6-22mm bộ hai đầu miệng 8 cái hệ mét Kingtony 1108MR
Mã hàng : KIG-110-053
Giá : 402,000 VNĐ
6-28mm bộ hai đầu miệng 10 cái hệ mét Kingtony 1110MR
Mã hàng : KIG-111-054
Giá : 673,000 VNĐ
6-32mm bộ hai đầu miệng 12 cái hệ mét Kingtony 1112MR
Mã hàng : KIG-111-055
Giá : 984,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6
Nhãn hiệu
Đang online :74 - Tổng truy cập : 174,411,742
Facebook
Liên hệ