XUẤT XỨ » Đài Loan
Đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5202
Mã hàng : KRS-520-057
Giá : 4,404,000 VNĐ
235mm Máy cưa đĩa 1500W Ken 5629
Mã hàng : VKE-629-022
Giá : 1,785,000 VNĐ
10mm Máy khoan điện 400W 6610B
Mã hàng : VKE-610-012
Giá : 740,000 VNĐ
10mm Máy khoan 500W 6710RE
Mã hàng : VKE-710-013
Giá : 825,000 VNĐ
16" Máy cưa xích 1300W Ken 5216
Mã hàng : VKE-216-024
Giá : 2,189,000 VNĐ
235mm Máy cưa gỗ 1850W Ken 5609N
Mã hàng : VKE-609-023
Giá : 2,039,000 VNĐ
184mm Máy cưa đĩa 1300W Ken 5627N
Mã hàng : VKE-627-021
Giá : 1,513,000 VNĐ
82mm Máy bào điện 600W Ken 1982
Mã hàng : VKE-982-031
Giá : 1,058,000 VNĐ
22mm Máy khoan Rotor đứng 520W Ken 2822
Mã hàng : VKE-822-017
Giá : 1,479,000 VNĐ
2.5mm Máy cắt tole 500W Ken 2625
Mã hàng : VKE-625-026
Giá : 1,318,000 VNĐ
26mm Máy khoan Rotor đứng 650W Ken 2826BS
Mã hàng : VKE-826-018
Giá : 1,143,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 500W Ken 2520E
Mã hàng : VKE-520-015
Giá : 1,115,000 VNĐ
6mm Máy phay nhỏ 420W Ken 3906NB
Mã hàng : VKE-906-029
Giá : 745,000 VNĐ
12mm Máy phay lớn 1850W Ken 3912BS
Mã hàng : VKE-912-030
Giá : 1,634,000 VNĐ
110mm Máy cắt gạch 1200W Ken 4210
Mã hàng : VKE-210-025
Giá : 1,103,000 VNĐ
150mm Máy cắt tường 1500W Ken 4545B
Mã hàng : VKE-545-028
Giá : 3,308,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :212 - Tổng truy cập : 196,432,249
Facebook
Liên hệ