line
Xuất xứ » Trung Quốc
Mã hàng : JAS-160-017
4,412,000 VNĐ
160A Máy hàn Tig Jasic 160S
Mã hàng : JAS-180-016
5,706,000 VNĐ
180A Máy hàn Tig Jasic 180A
Mã hàng : JAS-200-013
12,353,000 VNĐ
200A Máy hàn Tig Jasic 200 AC/DC
Mã hàng : JAS-200-015
9,295,000 VNĐ
200A Máy hàn Tig Jasic 200P
Mã hàng : JAS-300-014
9,918,000 VNĐ
300A Máy hàn Tig Jasic 300
Mã hàng : JAS-315-012
22,000,000 VNĐ
315A Máy hàn Jasic TIG-315 (AC/DC)
19,965,000 VNĐ
315A Máy hàn Jasic TIG-315P (AC/DC)
Mã hàng : MIS-160-185
5,240,000 VNĐ
Máy hàn TIG WS 160
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :178 - Tổng truy cập : 196,661,627
Facebook
Liên hệ