line
Xuất xứ » Trung Quốc
Mã hàng : BOS-005-241
4,400,000 VNĐ
1025W Máy đục phá Bosch GSH 5X
9,320,000 VNĐ
1050W Máy đục bê tông Bosch GBH 5-38
5,554,000 VNĐ
1050W Máy đục bê tông Bosch GSH 388
Mã hàng : BOS-388-080
5,382,000 VNĐ
1050W Máy đục phá Bosch GSH388X
Mã hàng : BOS-005-242
5,544,000 VNĐ
1100W Máy đục phá Bosch GSH 5
Mã hàng : TPC-084-045
1,682,000 VNĐ
1400W Máy đục bê tông TPC 0845
5,177,000 VNĐ
1500W Máy đục bê tông Crown CT18043
6,717,000 VNĐ
1700W Máy đục bê tông Crown CT18024
3,003,000 VNĐ
1700W Máy đục bê tông TOTAL TH215456
4,213,000 VNĐ
17mm Máy đục 1.025W Bosch GSH 500
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
Đang online :143 - Tổng truy cập : 180,479,053
Facebook
Liên hệ