line
Xuất xứ » Thái Lan
47,000 VNĐ
1.3 mm Kiềm cắt dây đồng LS-1091
Mã hàng : QHT-125-031
330,000 VNĐ
125 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-125
Mã hàng : QHT-022-034
101,000 VNĐ
22 mm2 Kiềm cắt cáp LK-22A
Mã hàng : QHT-250-032
455,000 VNĐ
250 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-250
Mã hàng : QHT-206-037
84,000 VNĐ
35 mm2 Kiềm cắt cáp LS-206
Mã hàng : QHT-038-036
117,000 VNĐ
38 mm2 Kiềm cắt cáp LK-38A
Mã hàng : IND-001-222
105,000 VNĐ
5.5" Kìm cắt (08 Series) G01
Mã hàng : QHT-500-033
1,196,000 VNĐ
500 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-500
Mã hàng : IND-002-223
119,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt (08 Series) G02
Mã hàng : QHT-060-029
134,000 VNĐ
60 mm2 Kiềm cắt cáp LK-60A
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :162 - Tổng truy cập : 187,022,101
Facebook
Liên hệ