line
Xuất xứ » Thái Lan
49,000 VNĐ
1.3 mm Kiềm cắt dây đồng LS-1091
Mã hàng : QHT-125-031
351,000 VNĐ
125 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-125
Mã hàng : QHT-022-034
106,000 VNĐ
22 mm2 Kiềm cắt cáp LK-22A
Mã hàng : QHT-250-032
483,000 VNĐ
250 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-250
Mã hàng : QHT-206-037
88,000 VNĐ
35 mm2 Kiềm cắt cáp LS-206
Mã hàng : QHT-038-036
123,000 VNĐ
38 mm2 Kiềm cắt cáp LK-38A
Mã hàng : IND-001-222
111,000 VNĐ
5.5" Kìm cắt (08 Series) G01
Mã hàng : QHT-500-033
1,272,000 VNĐ
500 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-500
Mã hàng : IND-002-223
126,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt (08 Series) G02
Mã hàng : QHT-060-029
141,000 VNĐ
60 mm2 Kiềm cắt cáp LK-60A
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :231 - Tổng truy cập : 197,742,618
Facebook
Liên hệ