line
Xuất xứ » Nhật Bản
2,147,000 VNĐ
4’’ Máy mài góc 570W Makita 9500NB
Mã hàng : MKT-563-298
3,722,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita 9563C
Mã hàng : MKT-500-309
2,243,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita N9500N
Mã hàng : MKT-900-028
4,373,000 VNĐ
5" Máy mài góc 1020W Makita 9005B
Mã hàng : MKT-901-029
3,657,000 VNĐ
5" Máy mài góc 1050W Makita 9015B
Mã hàng : MKT-956-396
3,119,000 VNĐ
5" Máy mài góc Makita 9565CVR
Mã hàng : MKT-901-063
4,670,000 VNĐ
6" Máy mài góc 1050W Makita 9016B
Mã hàng : MKT-904-030
4,972,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2300W Makita 9047
6,882,000 VNĐ
7” Máy mài góc 1800W Makita 9607NB
Mã hàng : MKT-904-031
5,295,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2300W Makita 9049
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :146 - Tổng truy cập : 184,808,914
Facebook
Liên hệ