line
Xuất xứ » Nhật Bản
2,195,000 VNĐ
4’’ Máy mài góc 570W Makita 9500NB
Mã hàng : MKT-563-298
3,928,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita 9563C
Mã hàng : MKT-500-309
2,346,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita N9500N
Mã hàng : MKT-900-028
4,616,000 VNĐ
5" Máy mài góc 1020W Makita 9005B
Mã hàng : MKT-901-029
3,775,000 VNĐ
5" Máy mài góc 1050W Makita 9015B
Mã hàng : MKT-956-396
3,211,000 VNĐ
5" Máy mài góc Makita 9565CVR
Mã hàng : MKT-901-063
4,929,000 VNĐ
6" Máy mài góc 1050W Makita 9016B
Mã hàng : MKT-904-030
5,248,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2300W Makita 9047
7,264,000 VNĐ
7” Máy mài góc 1800W Makita 9607NB
Mã hàng : MKT-904-031
5,589,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2300W Makita 9049
Nhãn hiệu
Đang online :133 - Tổng truy cập : 180,325,397
Facebook
Liên hệ