line
Xuất xứ » Malaysia
Mã hàng : EFL-211-003
33,000 VNĐ
11W 2U đui E27 ánh sáng trắng
Mã hàng : EFL-211-004
33,000 VNĐ
11W 2U đui E27 ánh sáng vàng
Mã hàng : EFL-213-005
33,000 VNĐ
13W 2U đui E27 ánh sáng trắng
Mã hàng : EFL-213-006
33,000 VNĐ
13W 2U đui E27 ánh sáng vàng
Mã hàng : EFL-215-007
39,000 VNĐ
15W 2U đui E27 ánh sáng trắng
Mã hàng : EFL-215-008
39,000 VNĐ
15W 2U đui E27 ánh sáng vàng
Mã hàng : EFL-318-009
52,000 VNĐ
18W 3U đui E27 ánh sáng trắng
Mã hàng : EFL-318-010
52,000 VNĐ
18W 3U đui E27 ánh sáng vàng
Mã hàng : EFL-320-011
46,000 VNĐ
20W 3U đui E27 ánh sáng trắng
Mã hàng : EFL-320-012
46,000 VNĐ
20W 3U đui E27 ánh sáng vàng
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :117 - Tổng truy cập : 187,150,054
Facebook
Liên hệ