Dong Bộ lọc tìm kiếm
  
150-175mm Panme đo ngoài 436MXRL-175
Mã mua hàng : STR-436-043
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :6,659,000 VNĐ
175-200mm Panme đo ngoài 436MXRL-200
Mã mua hàng : STR-436-044
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :7,202,000 VNĐ
200-225mm Panme đo ngoài 436MXRL-225
Mã mua hàng : STR-436-045
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :7,583,000 VNĐ
225-250mm Panme đo ngoài 436MXRL-250
Mã mua hàng : STR-436-046
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :7,963,000 VNĐ
250-275mm Panme đo ngoài 436MXRL-275
Mã mua hàng : STR-436-047
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :8,344,000 VNĐ
275-300mm Panme đo ngoài 436MXRL-300
Mã mua hàng : STR_436-048
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :8,751,000 VNĐ
0-9.5mm Panme đo ghép mí lon 207MZ
Mã mua hàng : STR-207-049
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,349,000 VNĐ
0-0.375"mm Panme đo ghép mí lon 207Z
Mã mua hàng : STR-207-050
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,349,000 VNĐ
0-9.5mm Panme đo ghép mí lon 208MZ
Mã mua hàng : STR-208-051
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,349,000 VNĐ
0-9.5mm Panme đo ghép mí lon 208MDZ
Mã mua hàng : STR-208-052
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,675,000 VNĐ
0-0.375"mm Panme đo ghép mí lon 208Z
Mã mua hàng : STR-208-053
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,349,000 VNĐ
0-0.375"mm Panme đo ghép mí lon 208DZ
Mã mua hàng : STR-208-054
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,675,000 VNĐ
50-300mm Panme đo trong Mitutoyo 137-202
Mã mua hàng : MTO-202-140
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Mitutoyo
Giá :3,237,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử IP54 Insize 3100-25
Mã mua hàng : INS-250-028
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Insize
Giá :2,377,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài điện tử IP54 Insize 3100-50
Mã mua hàng : INS-500-029
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Insize
Giá :2,627,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài điện tử IP54 Insize 3100-75
Mã mua hàng : INS-750-030
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Insize
Giá :2,876,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :161 - Tổng truy cập : 196,413,042
Facebook
Liên hệ