NHÀ SẢN XUẤT » Starret » Panme đo ngoài
0-25mm Panme đo ngoài điện tử 796MXFL-25
Mã mua hàng : STR-796-035
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :3,479,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử 795MEXFL-25
Mã mua hàng : STR-795-036
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,729,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài 436.2MXRL-25
Mã mua hàng : STR-436-037
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :734,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài 436.1MXRL-50
Mã mua hàng : STR-436-038
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :952,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài 436.1MXRL-75
Mã mua hàng : STR-436-039
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :1,278,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài 436.1MXRL-100
Mã mua hàng : STR-436-040
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :1,658,000 VNĐ
100-125mm Panme đo ngoài 436.1MXRL-125
Mã mua hàng : STR-436-041
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :2,175,000 VNĐ
125-150mm Panme đo ngoài 436.1MXRL-150
Mã mua hàng : STR-436-042
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :2,338,000 VNĐ
150-175mm Panme đo ngoài 436MXRL-175
Mã mua hàng : STR-436-043
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :6,659,000 VNĐ
175-200mm Panme đo ngoài 436MXRL-200
Mã mua hàng : STR-436-044
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :7,202,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :187 - Tổng truy cập : 196,693,609
Facebook
Liên hệ