NHÀ SẢN XUẤT » OBL » Bơm định lượng
132 lít/h Bơm đinh lượng OBL MC131
Mã mua hàng : OBL-131-003
Xuất xứ: Ý
Nhà sản xuất: OBL
Giá :15,270,000 VNĐ
260 lít/h Bơm định lượng OBL MC261
Mã mua hàng : OBL-261-005
Xuất xứ: Ý
Nhà sản xuất: OBL
Giá :16,170,000 VNĐ
197 lít/h Bơm định lượng OBL MC201
Mã mua hàng : OBL-201-004
Xuất xứ: Ý
Nhà sản xuất: OBL
Giá :15,865,000 VNĐ
320 lít/h Bơm định lượng OBL MC321
Mã mua hàng : OBL-321-006
Xuất xứ: Ý
Nhà sản xuất: OBL
Giá :17,655,000 VNĐ
420 lít/h Bơm định lượng OBL MC421
Mã mua hàng : OBL-421-007
Xuất xứ: Ý
Nhà sản xuất: OBL
Giá :18,395,000 VNĐ
50 lít/h Bơm định lượng OBL MB50
Mã mua hàng : OBL-050-001
Xuất xứ: Ý
Nhà sản xuất: OBL
Giá :14,400,000 VNĐ
520 lít/h Bơm định lượng OBL MD521
Mã mua hàng : MIS-521-668
Xuất xứ: Ý
Nhà sản xuất: OBL
Giá :24,550,000 VNĐ
75 lít/h Bơm định lượng OBL MB75
Mã mua hàng : OBL-075-002
Xuất xứ: Ý
Nhà sản xuất: OBL
Giá :14,958,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :226 - Tổng truy cập : 197,950,585
Facebook
Liên hệ