Trang chủ » Sản phẩm mới
7" Kìm cắt Fujiya 77A-175
Mã hàng: FUJ-771-143
8" Kìm cắt Fujiya 77A-200
Mã hàng: FUJ-772-144
7" Kìm điện Fujiya SP26-175
Mã hàng: FUJ-261-054
16x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-188
Giá: 363,000 VNĐ
18x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-190
Giá: 363,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-197
Giá: 363,000 VNĐ
30x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-199
Giá: 440,000 VNĐ
44x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-204
Giá: 673,000 VNĐ
63x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-208
Giá: 803,000 VNĐ
71x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-210
Giá: 880,000 VNĐ
168x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-225
Giá: 2,200,000 VNĐ
245x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-229
Giá: 3,883,000 VNĐ
30x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-232
Giá: 544,000 VNĐ
32x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-233
Giá: 544,000 VNĐ
38x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-235
Giá: 635,000 VNĐ
51x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-239
Giá: 777,000 VNĐ
56x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-240
Giá: 816,000 VNĐ
83x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-245
Giá: 1,100,000 VNĐ
89x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng: DCA-000-246
Giá: 1,165,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :91 - Tổng truy cập : 175,756,434
Facebook
Liên hệ