Trang chủ » Sản phẩm khuyến mãi
184mm Máy cưa đĩa 1050W Makita 5806B-C
2%
Mã hàng: MKT-806-062
Giá: 2,424,520 VNĐ
8.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-310
10%
Mã hàng: CRO-663-227
Giá: 31,500 VNĐ
4" Máy mài góc công tắc trượt 710W Makita 9553NB
2%
Mã hàng: MKT-553-149
Giá: 1,094,660 VNĐ
4" Máy mài góc công tắc trượt 840W Makita 9556HN
2%
Mã hàng: MKT-556-217
Giá: 1,316,140 VNĐ
13mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 96-513
10%
Mã hàng: CRO-965-318
Giá: 19,800 VNĐ
16mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-738
10%
Mã hàng: CRO-987-321
Giá: 22,500 VNĐ
18mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-740
10%
Mã hàng: CRO-987-323
Giá: 24,300 VNĐ
20mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-742
10%
Mã hàng: CRO-987-325
Giá: 28,800 VNĐ
22mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-744
10%
Mã hàng: CRO-987-327
Giá: 29,700 VNĐ
9mm Vòng miệng Crossman 96-854
10%
Mã hàng: CRO-968-476
Giá: 26,100 VNĐ
15mm Vòng miệng Crossman 96-860
10%
Mã hàng: CRO-968-482
Giá: 54,900 VNĐ
20mm Vòng miệng Crossman 96-865
10%
Mã hàng: CRO-968-487
Giá: 89,100 VNĐ
21mm Vòng miệng Crossman 96-866
10%
Mã hàng: CRO-968-488
Giá: 89,100 VNĐ
23mm Vòng miệng Crossman 96-868
10%
Mã hàng: CRO-968-490
Giá: 95,400 VNĐ
25mm Vòng miệng Crossman 96-625
10%
Mã hàng: CRO-966-492
Giá: 100,800 VNĐ
26mm Vòng miệng Crossman 96-626
10%
Mã hàng: CRO-966-493
Giá: 157,500 VNĐ
28mm Vòng miệng Crossman 96-628
10%
Mã hàng: CRO-966-495
Giá: 209,700 VNĐ
33mm Vòng miệng Crossman 96-933
10%
Mã hàng: CRO-969-499
Giá: 333,000 VNĐ
35mm Vòng miệng Crossman 96-935
10%
Mã hàng: CRO-969-501
Giá: 294,300 VNĐ
4" Đá cắt Crossman 53-204
10%
Mã hàng: CRO-532-006
Giá: 10,800 VNĐ
4’’ Máy mài góc công tắc đuôi 570W Makita 9500NB
2%
Mã hàng: MKT-950-104
Giá: 2,291,240 VNĐ
4" Máy mài công tắc đuôi 710W Makita 9553B
2%
Mã hàng: MKT-553-150
Giá: 1,094,660 VNĐ
9mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-106
10%
Mã hàng: CRO-961-295
Giá: 13,500 VNĐ
10mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-107
10%
Mã hàng: CRO-961-296
Giá: 9,900 VNĐ
11mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-108
10%
Mã hàng: CRO-961-297
Giá: 13,500 VNĐ
12mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-109
10%
Mã hàng: CRO-961-298
Giá: 11,700 VNĐ
13mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-112
10%
Mã hàng: CRO-961-299
Giá: 11,700 VNĐ
6mm Hai đầu vòng Crossman 96-125
10%
Mã hàng: CRO-961-545
Giá: 49,500 VNĐ
8mm Hai đầu vòng Crossman 96-127
10%
Mã hàng: CRO-961-546
Giá: 49,500 VNĐ
8mm Hai đầu vòng Crossman 96-128
10%
Mã hàng: CRO-961-547
Giá: 49,500 VNĐ
10mm Hai đầu vòng Crossman 96-129
10%
Mã hàng: CRO-961-548
Giá: 78,300 VNĐ
11mm Hai đầu vòng Crossman 96-132
10%
Mã hàng: CRO-961-550
Giá: 58,500 VNĐ
12mm Hai đầu vòng Crossman 96-134
10%
Mã hàng: CRO-961-551
Giá: 71,100 VNĐ
14mm Hai đầu vòng Crossman 96-137
10%
Mã hàng: CRO-961-552
Giá: 90,900 VNĐ
17mm Hai đầu vòng Crossman 96-140
10%
Mã hàng: CRO-961-553
Giá: 106,200 VNĐ
19mm Hai đầu vòng Crossman 96-143
10%
Mã hàng: CRO-961-554
Giá: 109,800 VNĐ
20mm Hai đầu vòng Crossman 96-145
10%
Mã hàng: CRO-961-555
Giá: 109,800 VNĐ
21mm Hai đầu vòng Crossman 96-146
10%
Mã hàng: CRO-961-556
Giá: 117,900 VNĐ
22mm Hai đầu vòng Crossman 96-148
10%
Mã hàng: CRO-961-557
Giá: 117,900 VNĐ
4" Cần nối 3/4" Crossman 99-306
10%
Mã hàng: CRO-993-269
Giá: 110,700 VNĐ
6" Cần nối 3/4" Crossman 99-309
10%
Mã hàng: CRO-993-270
Giá: 145,800 VNĐ
6" Cần L 1/4" Crossman 96-492
10%
Mã hàng: CRO-964-282
Giá: 32,400 VNĐ
10mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 96-510
10%
Mã hàng: CRO-965-315
Giá: 19,800 VNĐ
12mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 96-512
10%
Mã hàng: CRO-965-317
Giá: 19,800 VNĐ
9mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-109
10%
Mã hàng: CRO-741-407
Giá: 33,300 VNĐ
6" Giũa mo trung Crossman 84-312
10%
Mã hàng: CRO-843-726
Giá: 69,300 VNĐ
12" Giũa mo trung Crossman 84-315
10%
Mã hàng: CRO-843-729
Giá: 122,400 VNĐ
8" Giũa tròn trung Crossman 84-413
10%
Mã hàng: CRO-844-742
Giá: 61,200 VNĐ
6" Giũa tam giác trung Crossman 84-512
10%
Mã hàng: CRO-845-756
Giá: 55,800 VNĐ
8" Giũa tam giác trung Crossman 84-513
10%
Mã hàng: CRO-845-757
Giá: 85,500 VNĐ
17mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-117
10%
Mã hàng: CRO-741-415
Giá: 37,800 VNĐ
21mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-121
10%
Mã hàng: CRO-741-419
Giá: 45,000 VNĐ
6" Giũa mo to Crossman 84-302
10%
Mã hàng: CRO-843-722
Giá: 63,000 VNĐ
10" Giũa mo to Crossman 84-304
10%
Mã hàng: CRO-843-724
Giá: 107,100 VNĐ
6" Kìm hai lỗ Crossman 95-406
10%
Mã hàng: CRO-954-600
Giá: 78,300 VNĐ
24mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-796
10%
Mã hàng: CRO-987-353
Giá: 37,800 VNĐ
25mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-797
10%
Mã hàng: CRO-987-354
Giá: 43,200 VNĐ
8x9mm Hai đầu miệng Crossman 96-818
10%
Mã hàng: CRO-968-563
Giá: 24,300 VNĐ
10x12mm Hai đầu miệng Crossman 96-821
10%
Mã hàng: CRO-968-565
Giá: 32,400 VNĐ
19x21mm Hai đầu miệng Crossman 96-636
10%
Mã hàng: CRO-966-569
Giá: 72,000 VNĐ
16mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-788
10%
Mã hàng: CRO-987-345
Giá: 22,500 VNĐ
18mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-790
10%
Mã hàng: CRO-987-347
Giá: 24,300 VNĐ
20mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-792
10%
Mã hàng: CRO-987-349
Giá: 28,800 VNĐ
22mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-794
10%
Mã hàng: CRO-987-351
Giá: 35,100 VNĐ
23mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-795
10%
Mã hàng: CRO-987-352
Giá: 37,800 VNĐ
11mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 96-543
10%
Mã hàng: CRO-965-340
Giá: 22,500 VNĐ
22mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-322
10%
Mã hàng: CRO-933-388
Giá: 74,700 VNĐ
27mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-327
10%
Mã hàng: CRO-933-393
Giá: 79,200 VNĐ
21x23mm Hai đầu miệng Crossman 96-641
10%
Mã hàng: CRO-966-570
Giá: 84,600 VNĐ
4mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 98-935
10%
Mã hàng: CRO-989-300
Giá: 12,600 VNĐ
4” Máy mài công tắc trượt 720W Makita GA4030
2%
Mã hàng: MKT-403-209
Giá: 1,138,760 VNĐ
5” Máy mài góc 1050W Makita GA5010
2%
Mã hàng: MKT-501-184
Giá: 2,025,660 VNĐ
355 x 3.2 x 25mm Đá cắt Crossman 53-324
10%
Mã hàng: CRS-533-107
Giá: 83,700 VNĐ
6” Máy mài góc 1050W Makita GA6010
2%
Mã hàng: MKT-601-186
Giá: 2,025,660 VNĐ
6” Máy mài góc 1050W Makita GA6020
2%
Mã hàng: MKT-602-187
Giá: 2,173,640 VNĐ
7" Máy mài 2000W Makita GA7020
2%
Mã hàng: MKT-020-164
Giá: 2,483,320 VNĐ
9" Máy mài 2000W Makita GA9020
2%
Mã hàng: MKT-020-162
Giá: 2,616,600 VNĐ
6-32mm Bộ hai đầu vòng xi mờ Asaki AK-7515
10%
Mã hàng: ASA-751-364
Giá: 629,100 VNĐ
100 x 6 x 16mm Đá mài sắt Makita A-80911
10%
Mã hàng: MKT-184-408
Giá: 17,100 VNĐ
5.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-513
10%
Mã hàng: CRO-465-148
Giá: 35,100 VNĐ
16mm Máy khoan tốc độ cao 710W Makita HP1630
2%
Mã hàng: MKT-630-227
Giá: 1,508,220 VNĐ
10-1/4" Máy cắt góc đa năng Makita LS1030N
2%
Mã hàng: MKT-103-050
Giá: 5,341,000 VNĐ
10 1/4" Máy cắt góc đa năng Makita LS1040
2%
Mã hàng: MKT-104-051
Giá: 6,357,260 VNĐ
4” Máy mài góc 720W Maktec MT960
5%
Mã hàng: MKT-960-109
Giá: 846,450 VNĐ
12" Thước cặp điện tử 727-12/300
50%
Mã hàng: STR-727-014
Giá: 2,200,000 VNĐ
14mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-610 (43610)
10%
Mã hàng: STA-207-074
Giá: 156,600 VNĐ
235mm Máy cưa đĩa 2000W Makita N5900B
2%
Mã hàng: MKT-590-131
Giá: 3,282,020 VNĐ
18mm Cần T mũi típ Crossman 94-558
10%
Mã hàng: CRO-945-291
Giá: 275,400 VNĐ
12mm Cờ lê loại miệng hở - tuýp Sata 47-602 (47602)
10%
Mã hàng: STA-476-014
Giá: 176,400 VNĐ
0.05-1.00mm Dưỡng đo độ dày 16 lá Sata 09-402 (09402)
10%
Mã hàng: STA-402-172
Giá: 95,400 VNĐ
10mm chìa lục giác chữ T Sata 83-116 (83116)
10%
Mã hàng: STA-116-136
Giá: 173,700 VNĐ
280g Búa gò Sata 92-103 (92103)
10%
Mã hàng: STA-103-139
Giá: 598,500 VNĐ
4.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-005
10%
Mã hàng: CRO-460-108
Giá: 43,200 VNĐ
5.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-031
10%
Mã hàng: CRO-460-109
Giá: 42,300 VNĐ
5.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-006
10%
Mã hàng: CRO-460-110
Giá: 44,100 VNĐ
1/2” Bộ tuýp 26 chi tiết Sata 09-501 (09501)
10%
Mã hàng: STA-501-177
Giá: 2,473,200 VNĐ
5.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-008
10%
Mã hàng: CRO-460-112
Giá: 57,600 VNĐ
8.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-012
10%
Mã hàng: CRO-460-116
Giá: 69,300 VNĐ
8.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-013
10%
Mã hàng: CRO-460-117
Giá: 79,200 VNĐ
5.0 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-032
10%
Mã hàng: CRO-460-123
Giá: 42,300 VNĐ
6x100mm Vít cao cấp bake Crossman 46-021
10%
Mã hàng: CRO-460-125
Giá: 52,200 VNĐ
6x150mm Vít cao cấp bake Crossman 46-024
10%
Mã hàng: CRO-460-128
Giá: 49,500 VNĐ
6x200mm Vít cao cấp bake Crossman 46-025
10%
Mã hàng: CRO-460-129
Giá: 58,500 VNĐ
8.0 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-026
10%
Mã hàng: CRO-460-130
Giá: 69,300 VNĐ
#2 Vít dẹp và bake 2 đầu Crossman 46-501
10%
Mã hàng: CRO-465-137
Giá: 84,600 VNĐ
50m Máy đo khoảng cách Prolaser 386
60%
Mã hàng: KAP-386-018
Giá: 1,050,800 VNĐ
30m Thước băng cuộn bằng sợi thủy tinh 660
30%
Mã hàng: KAP-660-011
Giá: 121,100 VNĐ
36mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-336
10%
Mã hàng: CRO-993-377
Giá: 114,300 VNĐ
8" Thước cặp điện tử 727-8/200
50%
Mã hàng: STR-727-016
Giá: 980,000 VNĐ
Máy cân bằng laser 2 chiều 892 Prolaser® Plus
30%
Mã hàng: KAP-892-002
Giá: 1,640,100 VNĐ
Cân bằng laser 1 chiều 893 Prolaser® Single
30%
Mã hàng: KAP-893-003
Giá: 232,400 VNĐ
1/4" Bộ tuýp 18 chi tiết Sata 09-051 (09051)
10%
Mã hàng: STA-090-056
Giá: 855,900 VNĐ
4.0mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-575
10%
Mã hàng: CRO-465-141
Giá: 26,100 VNĐ
5.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-512
10%
Mã hàng: CRO-465-147
Giá: 35,100 VNĐ
5.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-514
10%
Mã hàng: CRO-465-149
Giá: 54,000 VNĐ
5.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-515
10%
Mã hàng: CRO-465-150
Giá: 44,100 VNĐ
6.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-521
10%
Mã hàng: CRO-465-152
Giá: 31,500 VNĐ
6.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-522
10%
Mã hàng: CRO-465-153
Giá: 44,100 VNĐ
6.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-525
10%
Mã hàng: CRO-465-156
Giá: 40,500 VNĐ
8.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-528
10%
Mã hàng: CRO-465-159
Giá: 61,200 VNĐ
8.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-529
10%
Mã hàng: CRO-465-160
Giá: 61,200 VNĐ
8.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-531
10%
Mã hàng: CRO-465-162
Giá: 69,300 VNĐ
3.2 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-543
10%
Mã hàng: CRO-465-165
Giá: 28,800 VNĐ
4.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-544
10%
Mã hàng: CRO-465-166
Giá: 25,200 VNĐ
4.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-548
10%
Mã hàng: CRO-465-170
Giá: 37,800 VNĐ
4.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-549
10%
Mã hàng: CRO-465-171
Giá: 58,500 VNĐ
5.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-551
10%
Mã hàng: CRO-465-172
Giá: 32,400 VNĐ
5.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-552
10%
Mã hàng: CRO-465-173
Giá: 33,300 VNĐ
5.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-554
10%
Mã hàng: CRO-465-175
Giá: 54,000 VNĐ
5.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-555
10%
Mã hàng: CRO-465-176
Giá: 44,100 VNĐ
5.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-556
10%
Mã hàng: CRO-465-177
Giá: 63,900 VNĐ
6.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-561
10%
Mã hàng: CRO-465-178
Giá: 31,500 VNĐ
6.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-562
10%
Mã hàng: CRO-465-179
Giá: 37,800 VNĐ
6.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-565
10%
Mã hàng: CRO-465-182
Giá: 45,000 VNĐ
6.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-566
10%
Mã hàng: CRO-465-183
Giá: 51,300 VNĐ
8.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-568
10%
Mã hàng: CRO-465-185
Giá: 61,200 VNĐ
8.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-569
10%
Mã hàng: CRO-465-186
Giá: 45,000 VNĐ
8.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-570
10%
Mã hàng: CRO-465-187
Giá: 74,700 VNĐ
8.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-571
10%
Mã hàng: CRO-465-188
Giá: 69,300 VNĐ
0-1mm Đồng hồ so Moore and Wright MW400-02
20%
Mã hàng: MAW-002-139
Giá: 1,172,000 VNĐ
7mm chìa lục giác chữ T Sata 83-113 (83113)
10%
Mã hàng: STA-113-134
Giá: 143,100 VNĐ
6.0mm Tuốc nơ vít dẹp Sata 62-213 (62213)
10%
Mã hàng: STA-213-185
Giá: 74,700 VNĐ
0-30mm Đồng hồ so Moore and Wright MW400-08
20%
Mã hàng: MAW-008-145
Giá: 1,231,200 VNĐ
Máy chà nhám rung hình chữ nhật Makita BO3710
2%
Mã hàng: MKT-037-249
Giá: 1,272,040 VNĐ
Mũi đóng dài bake PH2 Crossman 48-802
10%
Mã hàng: CRO-488-196
Giá: 75,600 VNĐ
Mũi đóng dài dẹp 8mm Crossman 48-808
10%
Mã hàng: CRO-488-198
Giá: 15,300 VNĐ
8-22mm Bộ tròng 11 chi tiết Sata 09-022 (09022)
10%
Mã hàng: STA-090-006
Giá: 1,172,700 VNĐ
110mm Máy cắt đá DCA AZE02-110 (Z1E-FF02-110)
5%
Mã hàng: MIS-110-408
Giá: 863,550 VNĐ
13mm Máy khoan 430W Maktec MT811KX1
5%
Mã hàng: MKT-811-167
Giá: 951,900 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác 10 cây Stanley 69-213
10%
Mã hàng: STL-213-211
Giá: 99,000 VNĐ
Đồng hồ đo cường độ ánh sáng Shinwa 78604
10%
Mã hàng: SHI-786-012
Giá: 729,900 VNĐ
15m Thước cuộn sợi thủy tinh Stanley 34-260
10%
Mã hàng: STL-260-171
Giá: 185,400 VNĐ
3/8" Đục gỗ Stanley 16-278
10%
Mã hàng: STL-278-168
Giá: 121,500 VNĐ
30m Thước cuộn sợi thủy tinh Stanley 34-791
10%
Mã hàng: STL-791-176
Giá: 410,400 VNĐ
36" Thước thuỷ Stanley 42-075
5%
Mã hàng: STL-042-018
Giá: 306,850 VNĐ
4 Lb Búa gò Stanley 56-204
5%
Mã hàng: STL-056-214
Giá: 481,650 VNĐ
680g Búa đầu tròn Stanley 54-192
10%
Mã hàng: STL-541-036
Giá: 243,000 VNĐ
910g Búa đầu tròn Stanley 54-193
5%
Mã hàng: STL-541-079
Giá: 298,300 VNĐ
18mm Vòng miệng Endura E2218
10%
Mã hàng: END-221-459
Giá: 59,400 VNĐ
20mm Vòng miệng Endura E2220
10%
Mã hàng: END-222-460
Giá: 59,400 VNĐ
Lưỡi cắt 93-019 dùng cho Stanley 93-020, 93-021
10%
Mã hàng: STL-019-250
Giá: 49,500 VNĐ
Bộ tô vít điện thoại 9 chi tiết Asaki AK-9073
5%
Mã hàng: ASA-907-343
Giá: 151,050 VNĐ
12”/32T Lưỡi cưa thép cao cấp Asaki AK-8718
5%
Mã hàng: ASA-871-329
Giá: 8,550 VNĐ
8mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595482
10%
Mã hàng: BOS-260-281
Giá: 35,100 VNĐ
5" Máy mài góc 840W Makita 9558HN
2%
Mã hàng: MKT-558-218
Giá: 1,389,640 VNĐ
Bộ mũi vít 7 cái Black and Decker 71-077
30%
Mã hàng: BLK-710-040
Giá: 51,800 VNĐ
10" Máy cắt góc đa năng Makita LS1018L
2%
Mã hàng: MKT-101-114
Giá: 9,578,520 VNĐ
24" Cần mạnh 3/4" Crossman 99-312
10%
Mã hàng: CRO-993-259
Giá: 517,500 VNĐ
Bộ lưỡi cưa gỗ 5 cây Bosch T111C
10%
Mã hàng: BOS-111-121
Giá: 69,300 VNĐ
6-1/2" Dao cắt Stanley 10-151
5%
Mã hàng: STL-151-200
Giá: 27,550 VNĐ
6.5x125mm Vít bake Stanley 65-168
10%
Mã hàng: STL-168-339
Giá: 44,100 VNĐ
8" Kìm càng cua Stanley 84-281
10%
Mã hàng: STL-281-367
Giá: 92,700 VNĐ
10" Kìm càng cua Stanley 84-282
10%
Mã hàng: STL-282-368
Giá: 130,500 VNĐ
5" Kìm nhọn mũi cong Stanley 84-126
20%
Mã hàng: STL-126-370
Giá: 59,200 VNĐ
110mm Máy cắt đá 1275W Makita 4100NH3
2%
Mã hàng: MKT-410-683
Giá: 1,626,800 VNĐ
16" Thước thủy Asaki AK-108
5%
Mã hàng: ASA-108-018
Giá: 71,250 VNĐ
16mm Vòng miệng Endura E2216
10%
Mã hàng: END-221-458
Giá: 51,300 VNĐ
800mm Thước thủy Asaki AK-112
10%
Mã hàng: ASA-112-021
Giá: 101,700 VNĐ
55mm Cờ lê đóng Endura E2909
10%
Mã hàng: END-290-461
Giá: 866,700 VNĐ
10" Kéo cắt tôn phải AK-168
5%
Mã hàng: ASA-168-031
Giá: 119,700 VNĐ
800mm Thước thủy Asaki AK-252
10%
Mã hàng: ASA-252-037
Giá: 194,400 VNĐ
40" Thước thủy Asaki AK-253
5%
Mã hàng: ASA-253-038
Giá: 239,400 VNĐ
48" Thước thủy Asaki AK-254
5%
Mã hàng: ASA-254-039
Giá: 284,050 VNĐ
7mm Vòng miệng Endura E2207
10%
Mã hàng: END-220-456
Giá: 21,600 VNĐ
20 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1707
10%
Mã hàng: ASA-707-222
Giá: 1,913,400 VNĐ
150mm Kìm bấm lỗ Asaki AK-8159
5%
Mã hàng: ASA-159-274
Giá: 220,400 VNĐ
6" Kìm chết Crossman 94-266
10%
Mã hàng: CRO-266-825
Giá: 212,400 VNĐ
10mm Máy Khoan Maktec MT605
5%
Mã hàng: MKT-605-259
Giá: 631,750 VNĐ
8" Giũa tam giác mịn Crossman 84-523
10%
Mã hàng: CRO-523-858
Giá: 85,500 VNĐ
4" Máy mài góc công tắc bóp Makita 9556HP
2%
Mã hàng: MKT-556-297
Giá: 1,360,240 VNĐ
4" Máy mài góc công tắc đuôi Makita GA4031
2%
Mã hàng: MKT-031-307
Giá: 1,138,760 VNĐ
16mm Máy khoan búa Maktec MT814KSP
5%
Mã hàng: MKT-814-385
Giá: 1,201,750 VNĐ
4" Máy mài góc công tắc bóp 720W Makita GA4034
2%
Mã hàng: MKT-403-386
Giá: 1,226,960 VNĐ
4 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-002
10%
Mã hàng: ASA-002-396
Giá: 389,700 VNĐ
9.6V Máy khoan pin Black and Decker CD961
5%
Mã hàng: BLK-961-070
Giá: 731,500 VNĐ
22mm Vòng miệng Stanley 70-952
20%
Mã hàng: STL-709-475
Giá: 56,800 VNĐ
27mm Vòng miệng Stanley 70-957
5%
Mã hàng: STL-709-479
Giá: 83,600 VNĐ
32mm Vòng miệng Stanley 70-961
10%
Mã hàng: STL-709-481
Giá: 129,600 VNĐ
900W Máy đục bê tông mũi lục giác Makita HM0810TA
2%
Mã hàng: MKT-081-443
Giá: 5,484,080 VNĐ
Vít bake cách điện #3x150mm VDE Stanley 65-975
10%
Mã hàng: STL-659-555
Giá: 155,700 VNĐ
Vít bake #0x125mm Stanley 65-159
10%
Mã hàng: STL-651-518
Giá: 37,800 VNĐ
Vít bake #0x150mm Stanley 65-160
10%
Mã hàng: STL-651-519
Giá: 45,000 VNĐ
Vít bake #1x75mm Stanley 65-162
10%
Mã hàng: STL-651-520
Giá: 41,400 VNĐ
Vít bake PH3x150mm Stanley 65-172
10%
Mã hàng: STL-651-523
Giá: 64,800 VNĐ
3x100mm Vít dẹp Stanley 65-181
10%
Mã hàng: STL-651-527
Giá: 36,900 VNĐ
3x125mm Vít dẹp Stanley 65-182
10%
Mã hàng: STL-651-528
Giá: 37,800 VNĐ
5x75mm Vít dẹp Stanley 65-186
10%
Mã hàng: STL-651-530
Giá: 33,300 VNĐ
6" Kìm tước dây Stanley 84-075
10%
Mã hàng: STL-840-561
Giá: 141,300 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Stanley 14-165
10%
Mã hàng: STL-141-559
Giá: 391,500 VNĐ
1/4" Bộ đầu vít 18 chi tiết Sata 09-052 (09052)
10%
Mã hàng: STA-090-202
Giá: 969,300 VNĐ
3/8" Bộ tuýp 16 chi tiết hệ inch Sata 09-085 (09085)
10%
Mã hàng: STA-090-205
Giá: 1,157,400 VNĐ
1/2" Bộ tuýp 24 chi tiết Sata 09-205 (09205)
10%
Mã hàng: STA-092-214
Giá: 2,451,600 VNĐ
1/2" Bộ tuýp 12 chi tiết Sata 09-009 (09009)
10%
Mã hàng: STA-090-228
Giá: 1,024,200 VNĐ
Bộ vòng miệng 6 chi tiết hệ inch Sata 09-017 (09017)
10%
Mã hàng: STA-090-236
Giá: 500,400 VNĐ
10-19mm Bộ vòng miệng 7 chi tiết Sata 09-035 (09035)
10%
Mã hàng: STA-090-242
Giá: 1,023,300 VNĐ
8-22mm Bộ vòng miệng 7 chi tiết Sata 09-036 (09036)
10%
Mã hàng: STA-090-243
Giá: 683,100 VNĐ
10-19mm Bộ vòng miệng 7 chi tiết Sata 09-067 (09067)
10%
Mã hàng: STA-090-247
Giá: 514,800 VNĐ
12x14mm Cờ lê hai đầu vòng Asaki AK-7478
5%
Mã hàng: ASK-747-046
Giá: 33,250 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00125
10%
Mã hàng: MKT-001-522
Giá: 29,700 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00131
10%
Mã hàng: MKT-001-523
Giá: 29,700 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00147
10%
Mã hàng: MKT-001-524
Giá: 34,200 VNĐ
10x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-09117
10%
Mã hàng: MKT-091-527
Giá: 29,700 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00181
10%
Mã hàng: MKT-001-528
Giá: 34,200 VNĐ
18x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00321
10%
Mã hàng: MKT-003-547
Giá: 71,100 VNĐ
18x300mm Mũi khoan bê tông Makita D-00337
10%
Mã hàng: MKT-003-549
Giá: 95,400 VNĐ
4" Máy mài góc 570W Maktec MT961
5%
Mã hàng: MKT-961-462
Giá: 788,500 VNĐ
6.5mm Máy khoan tốc độ cao 230W Maktec MT653
5%
Mã hàng: MKT-653-487
Giá: 631,750 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8005
5%
Mã hàng: ASA-800-438
Giá: 184,300 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-8045
5%
Mã hàng: ASA-804-453
Giá: 71,250 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8048
5%
Mã hàng: ASA-804-458
Giá: 58,900 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8294
5%
Mã hàng: ASA-829-466
Giá: 44,650 VNĐ
12"/100T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8688
10%
Mã hàng: ASA-868-566
Giá: 458,100 VNĐ
3x75mm Vít bake Asaki AK-7112
5%
Mã hàng: ASA-711-592
Giá: 17,100 VNĐ
5x125mm Vít bake Asaki AK-7126
5%
Mã hàng: ASA-712-602
Giá: 28,500 VNĐ
6x125mm Vít bake Asaki AK-7140
5%
Mã hàng: ASA-714-616
Giá: 31,350 VNĐ
8x200mm Vít đóng bake Asaki AK-6349
5%
Mã hàng: ASA-634-648
Giá: 58,900 VNĐ
8x250mm Vít đóng bake Asaki AK-6351
10%
Mã hàng: ASA-635-650
Giá: 61,200 VNĐ
5x75mm Vít dẹp Asaki AK-7123
5%
Mã hàng: ASA-712-599
Giá: 24,700 VNĐ
5x100mm Vít dẹp Asaki AK-7125
5%
Mã hàng: ASA-712-601
Giá: 25,650 VNĐ
5x125mm Vít dẹp Asaki AK-7127
5%
Mã hàng: ASA-712-603
Giá: 28,500 VNĐ
6x125mm Vít dẹp Asaki AK-7141
5%
Mã hàng: ASA-714-617
Giá: 31,350 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Asaki AK-7143
5%
Mã hàng: ASA-714-619
Giá: 32,300 VNĐ
6x250mm Vít dẹp Asaki AK-7147
5%
Mã hàng: ASA-714-623
Giá: 38,950 VNĐ
5x100mm Vít dẹp Asaki AK-6318
5%
Mã hàng: ASA-631-627
Giá: 30,400 VNĐ
6x125mm Vít dẹp Asaki AK-6328
5%
Mã hàng: ASA-632-637
Giá: 37,050 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Asaki AK-6187
5%
Mã hàng: ASA-618-661
Giá: 32,300 VNĐ
9mm Vòng miệng Asaki AK-7415
10%
Mã hàng: ASA-741-707
Giá: 23,400 VNĐ
11mm Vòng miệng Asaki AK-7417
10%
Mã hàng: ASA-741-709
Giá: 28,800 VNĐ
12mm Vòng miệng Asaki AK-7418
10%
Mã hàng: ASA-741-710
Giá: 29,700 VNĐ
15mm Vòng miệng Asaki AK-7421
10%
Mã hàng: ASA-742-713
Giá: 38,700 VNĐ
27mm Vòng miệng Asaki AK-7433
10%
Mã hàng: ASA-743-723
Giá: 127,800 VNĐ
30mm Vòng miệng Asaki AK-7436
10%
Mã hàng: ASA-743-724
Giá: 144,900 VNĐ
8mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7957
5%
Mã hàng: ASA-795-759
Giá: 64,600 VNĐ
Bộ tua vít xếp Asaki AK-7981
10%
Mã hàng: ASA-798-762
Giá: 114,300 VNĐ
19mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6034
10%
Mã hàng: ASA-603-797
Giá: 24,300 VNĐ
22mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6037
10%
Mã hàng: ASA-603-800
Giá: 34,200 VNĐ
24mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6039
10%
Mã hàng: ASA-603-802
Giá: 37,800 VNĐ
6x100mm Vít bake Crossman 46-125
10%
Mã hàng: CRO-461-881
Giá: 51,300 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-073
5%
Mã hàng: ASA-073-521
Giá: 123,500 VNĐ
Dao trổ Asaki AK-8742
5%
Mã hàng: ASA-874-543
Giá: 62,700 VNĐ
12"/32T Lưỡi cưa Asaki AK-8721
5%
Mã hàng: ASA-872-548
Giá: 28,500 VNĐ
Bộ công cụ khoét lỗ gỗ 3 chi tiết Asaki AK-3680
5%
Mã hàng: ASA-368-577
Giá: 75,050 VNĐ
908g Búa bi cán nhựa Asaki AK-9556
10%
Mã hàng: ASA-955-673
Giá: 176,400 VNĐ
6-22mm Bộ vòng miệng 12 chi tiết Asaki AK-7502
5%
Mã hàng: ASA-750-726
Giá: 507,300 VNĐ
Súng phun nước Asaki AK-8812
5%
Mã hàng: ASK-881-014
Giá: 151,050 VNĐ
Mũi khoan khoét lỗ gỗ Asaki AK-3679
5%
Mã hàng: ASK-367-028
Giá: 109,250 VNĐ
8x10mm Cờ lê hai đầu vòng Asaki AK-7474
5%
Mã hàng: ASK-747-044
Giá: 24,700 VNĐ
24x27mm Cờ lê hai đầu miệng Asaki AK-7461
5%
Mã hàng: ASK-746-062
Giá: 97,850 VNĐ
11mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-206 (40206)
10%
Mã hàng: STA-402-570
Giá: 61,200 VNĐ
14mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-209 (40209)
10%
Mã hàng: STA-402-573
Giá: 78,300 VNĐ
20mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-215 (40215)
10%
Mã hàng: STA-402-579
Giá: 126,000 VNĐ
23mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-218 (40218)
10%
Mã hàng: STA-402-582
Giá: 156,600 VNĐ
25mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-220 (40220)
10%
Mã hàng: STA-402-584
Giá: 206,100 VNĐ
26mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-235 (40235)
10%
Mã hàng: STA-402-585
Giá: 234,900 VNĐ
28mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-236 (40236)
10%
Mã hàng: STA-402-587
Giá: 263,700 VNĐ
29mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-237 (40237)
10%
Mã hàng: STA-402-588
Giá: 280,800 VNĐ
9x11mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-222 (42222)
10%
Mã hàng: STA-422-634
Giá: 111,600 VNĐ
13x16mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-224 (42224)
10%
Mã hàng: STA-422-641
Giá: 125,100 VNĐ
23x26mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-210 (42210)
10%
Mã hàng: STA-422-651
Giá: 237,600 VNĐ
24x27mm Cờ lê 2 vòng miệng tròn Sata 42-211 (42211)
10%
Mã hàng: STA-422-652
Giá: 218,700 VNĐ
9mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-802 (46802)
10%
Mã hàng: STA-468-295
Giá: 360,900 VNĐ
11mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-804 (46804)
10%
Mã hàng: STA-468-297
Giá: 536,400 VNĐ
16mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-809 (46809)
10%
Mã hàng: STA-468-302
Giá: 602,100 VNĐ
18mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-811 (46811)
10%
Mã hàng: STA-468-304
Giá: 633,600 VNĐ
20mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-813 (46813)
10%
Mã hàng: STA-468-306
Giá: 910,800 VNĐ
21mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-814 (46814)
10%
Mã hàng: STA-468-307
Giá: 923,400 VNĐ
25mm Cờ lê lắc léo tự động có khóa Sata 46-817 (46817)
10%
Mã hàng: STA-468-310
Giá: 1,009,800 VNĐ
9mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-320 (13320)
10%
Mã hàng: STA-133-312
Giá: 37,800 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-302 (13302)
10%
Mã hàng: STA-133-314
Giá: 34,200 VNĐ
21mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-603 (16603)
10%
Mã hàng: STA-166-370
Giá: 110,700 VNĐ
23mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-605 (16605)
10%
Mã hàng: STA-166-372
Giá: 111,600 VNĐ
25mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-607 (16607)
10%
Mã hàng: STA-166-374
Giá: 112,500 VNĐ
26mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-608 (16608)
10%
Mã hàng: STA-166-375
Giá: 106,200 VNĐ
28mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-610 (16610)
10%
Mã hàng: STA-166-377
Giá: 111,600 VNĐ
29mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-611 (16611)
10%
Mã hàng: STA-166-378
Giá: 115,200 VNĐ
32mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-613 (16613)
10%
Mã hàng: STA-166-380
Giá: 130,500 VNĐ
34mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-615 (16615)
10%
Mã hàng: STA-166-382
Giá: 146,700 VNĐ
35mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-616 (16616)
10%
Mã hàng: STA-166-383
Giá: 153,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-411 (12411)
10%
Mã hàng: STA-124-541
Giá: 66,600 VNĐ
7mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-302 (12302)
10%
Mã hàng: STA-123-547
Giá: 22,500 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-306 (12306)
10%
Mã hàng: STA-123-551
Giá: 22,500 VNĐ
16mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-311 (12311)
10%
Mã hàng: STA-123-556
Giá: 27,900 VNĐ
18mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-313 (12313)
10%
Mã hàng: STA-123-558
Giá: 37,800 VNĐ
20mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-315 (12315)
10%
Mã hàng: STA-123-560
Giá: 37,800 VNĐ
22mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-317 (12317)
10%
Mã hàng: STA-123-562
Giá: 42,300 VNĐ
4" Đá mài Crossman 53-524
10%
Mã hàng: CRO-535-969
Giá: 13,500 VNĐ
8" Giũa mo mịn Crossman 84-323
10%
Mã hàng: CRS-843-010
Giá: 92,700 VNĐ
12" Giũa mo mịn Crossman 84-325
10%
Mã hàng: CRS-843-012
Giá: 129,600 VNĐ
12" Giũa tam giác mịn Crossman 84-525
10%
Mã hàng: CRS-845-017
Giá: 125,100 VNĐ
6" Giũa tam giác to Crossman 84-502
10%
Mã hàng: CRS-845-019
Giá: 52,200 VNĐ
6" Giũa tròn mịn Crossman 84-422
10%
Mã hàng: CRS-844-025
Giá: 61,200 VNĐ
33mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-014
10%
Mã hàng: CRO-840-978
Giá: 135,900 VNĐ
37mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-016
10%
Mã hàng: CRO-840-980
Giá: 146,700 VNĐ
102mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-043
10%
Mã hàng: CRO-840-993
Giá: 355,500 VNĐ
140mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-051
10%
Mã hàng: CRO-840-998
Giá: 466,200 VNĐ
10" Cần nối 1/2" Crossman 97-010
10%
Mã hàng: CRO-970-924
Giá: 110,700 VNĐ
5" Kìm mũi cong Sata 70-613A (70613A)
10%
Mã hàng: STA-706-713
Giá: 142,200 VNĐ
3/8" Cần nối Sata 12-908 (12908)
10%
Mã hàng: STA-129-787
Giá: 224,100 VNĐ
10mm Đục gỗ Stanley 16-275
10%
Mã hàng: STL-162-608
Giá: 118,800 VNĐ
12mm Đục gỗ Stanley 16-276
5%
Mã hàng: STL-162-609
Giá: 117,800 VNĐ
14mm Đục gỗ Stanley 16-277
10%
Mã hàng: STL-162-610
Giá: 127,800 VNĐ
18mm Đục gỗ Stanley 16-279
10%
Mã hàng: STL-162-611
Giá: 122,400 VNĐ
25mm Đục gỗ Stanley 16-282
5%
Mã hàng: STL-162-614
Giá: 132,050 VNĐ
22” Cưa tay Stanley 20-082
5%
Mã hàng: STL-200-615
Giá: 230,850 VNĐ
40” Thước thủy Stanley 43-105
5%
Mã hàng: STL-431-623
Giá: 408,500 VNĐ
32” Thước thủy Stanley 43-104
5%
Mã hàng: STL-431-633
Giá: 302,100 VNĐ
14mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-001
10%
Mã hàng: CRS-840-109
Giá: 88,200 VNĐ
16mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-002
10%
Mã hàng: CRS-840-110
Giá: 93,600 VNĐ
21mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-006
10%
Mã hàng: CRS-840-113
Giá: 107,100 VNĐ
24mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-008
10%
Mã hàng: CRS-840-115
Giá: 110,700 VNĐ
25mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-009
10%
Mã hàng: CRS-840-116
Giá: 113,400 VNĐ
29mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-011
10%
Mã hàng: CRS-840-118
Giá: 124,200 VNĐ
30mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-012
10%
Mã hàng: CRS-840-119
Giá: 128,700 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8145
5%
Mã hàng: ASK-814-088
Giá: 116,850 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8146
5%
Mã hàng: ASK-814-089
Giá: 126,350 VNĐ
H8 x 55mm Đầu tuýp lục giác Asaki AK-7286
10%
Mã hàng: ASK-728-436
Giá: 36,900 VNĐ
12mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6551
10%
Mã hàng: ASK-655-410
Giá: 44,100 VNĐ
6.5" Kéo cắt cành Asaki AK-8640
5%
Mã hàng: ASK-864-115
Giá: 69,350 VNĐ
8mm x 160mm Mũi khoan bê tông Asaki AK-6729
10%
Mã hàng: ASK-672-120
Giá: 20,700 VNĐ
10 x 160mm Mũi khoan bê tông Asaki AK-6730
10%
Mã hàng: ASK-673-121
Giá: 20,700 VNĐ
12 x 350mm Mũi khoan bê tông Asaki AK-6735
10%
Mã hàng: ASK-673-126
Giá: 61,200 VNĐ
1mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3532
10%
Mã hàng: ASK-353-135
Giá: 6,300 VNĐ
4.5mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3545
10%
Mã hàng: ASK-354-148
Giá: 16,200 VNĐ
7.2mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3556
10%
Mã hàng: ASK-355-159
Giá: 38,700 VNĐ
8.0mm Mũi khoan sắt,inox Asaki AK-3558
5%
Mã hàng: ASK-355-161
Giá: 50,350 VNĐ
10.0mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3563
5%
Mã hàng: ASK-356-166
Giá: 82,650 VNĐ
12.0mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3567
5%
Mã hàng: ASK-356-170
Giá: 116,850 VNĐ
16mm x 300mm Đục sắt mũi nhọn Asaki AK-9643
5%
Mã hàng: ASK-964-196
Giá: 168,150 VNĐ
18mm x 400mm Xà beng Asaki AK-9657
10%
Mã hàng: ASK-965-206
Giá: 215,100 VNĐ
3# x 80mm Vít đóng bake Asaki AK-7188
5%
Mã hàng: ASK-718-222
Giá: 15,200 VNĐ
38mm Vít đóng dẹp Asaki AK-7194
10%
Mã hàng: ASK-718-223
Giá: 8,100 VNĐ
17mm Vòng miệng Asaki AK-7651
10%
Mã hàng: ASK-765-250
Giá: 132,300 VNĐ
9mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7554
10%
Mã hàng: ASK-755-284
Giá: 36,000 VNĐ
12mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7557
5%
Mã hàng: ASK-755-287
Giá: 49,400 VNĐ
14mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7559
5%
Mã hàng: ASK-755-289
Giá: 57,950 VNĐ
1/2" Bộ tuýp 10 món Asaki AK-9768
10%
Mã hàng: ASK-976-313
Giá: 339,300 VNĐ
30#3 Béc cắt gió đá Asaki AK-6153
5%
Mã hàng: ASK-615-332
Giá: 36,100 VNĐ
5m x 19mm Thước cuộn Asaki AK-2622
10%
Mã hàng: ASK-262-357
Giá: 51,300 VNĐ
5m x 25mm Thước cuộn Asaki AK-2623
5%
Mã hàng: ASK-262-358
Giá: 66,500 VNĐ
50m Thước cuộn Asaki AK-2654
5%
Mã hàng: ASK-265-362
Giá: 165,300 VNĐ
5x75mm Vít bake Sata 63-507 (63507)
10%
Mã hàng: STA-635-840
Giá: 90,900 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Sata 63-412 (63412)
10%
Mã hàng: STA-634-850
Giá: 106,200 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Sata 63-409 (63409)
10%
Mã hàng: STA-634-853
Giá: 106,200 VNĐ
5x75mm Vít dẹp Sata 63-407 (63407)
10%
Mã hàng: STA-634-855
Giá: 94,500 VNĐ
5x150mm Vít dẹp Sata 62-209 (62209)
10%
Mã hàng: STA-622-888
Giá: 66,600 VNĐ
6x38mm Vít dẹp Sata 62-211 (62211)
10%
Mã hàng: STA-622-886
Giá: 58,500 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Sata 62-212 (62212)
10%
Mã hàng: STA-622-885
Giá: 69,300 VNĐ
8x150mm Vít dẹp Sata 62-216 (62216)
10%
Mã hàng: STA-622-882
Giá: 114,300 VNĐ
12" Khung cưa sắt Endura E7055
10%
Mã hàng: END-705-003
Giá: 108,900 VNĐ
12" Khung cưa sắt Endura E7054
10%
Mã hàng: END-705-004
Giá: 228,600 VNĐ
16x200mm Đục đầu dẹp Endura E9419
10%
Mã hàng: END-941-019
Giá: 72,900 VNĐ
12" Giũa mo răng nhuyễn Endura E9123
10%
Mã hàng: END-912-027
Giá: 95,400 VNĐ
6" Giũa mo răng thưa Endura E9126
10%
Mã hàng: END-912-028
Giá: 64,800 VNĐ
8" Giũa mo răng thưa Endura E9127
10%
Mã hàng: END-912-029
Giá: 74,700 VNĐ
10" Giũa mo răng thưa Endura E9128
10%
Mã hàng: END-912-030
Giá: 92,700 VNĐ
12" Giũa mo răng thưa Endura E9129
10%
Mã hàng: END-912-031
Giá: 109,800 VNĐ
6" Giũa mo răng thưa Endura E9114
10%
Mã hàng: END-911-032
Giá: 45,000 VNĐ
12" Giũa mo răng thưa Endura E9117
10%
Mã hàng: END-911-035
Giá: 81,000 VNĐ
10" Giũa tam giác Endura E9144
10%
Mã hàng: END-914-039
Giá: 56,700 VNĐ
6" Giũa vuông Endura E9150
10%
Mã hàng: END-915-045
Giá: 36,900 VNĐ
8" Giũa vuông Endura E9151
10%
Mã hàng: END-915-046
Giá: 42,300 VNĐ
10" Giũa vuông Endura E9152
10%
Mã hàng: END-915-047
Giá: 54,900 VNĐ
12" Giũa vuông Endura E9153
10%
Mã hàng: END-915-048
Giá: 65,700 VNĐ
16oz Búa nhổ đinh Endura E7113
10%
Mã hàng: END-711-066
Giá: 103,500 VNĐ
8x200mm Vít đóng dẹp Endura E6407
10%
Mã hàng: END-640-107
Giá: 69,300 VNĐ
3x150mm Vít đóng bake Endura E6426
10%
Mã hàng: END-642-110
Giá: 62,100 VNĐ
6x125mm Vít dẹp Endura E6561
10%
Mã hàng: END-656-069
Giá: 45,900 VNĐ
Bộ vít 11 mũi Endura T6106
10%
Mã hàng: END-610-114
Giá: 133,200 VNĐ
1/4" Mũi vít hai đầu Endura E6996
10%
Mã hàng: END-699-323
Giá: 9,000 VNĐ
0x75mm Vít bake Endura E6151
10%
Mã hàng: END-615-092
Giá: 15,300 VNĐ
0x100mm Vít bake Endura E6152
10%
Mã hàng: END-615-093
Giá: 16,200 VNĐ
0x150mm Vít bake Endura E6153
10%
Mã hàng: END-615-094
Giá: 18,000 VNĐ
1x75mm Vít bake Endura E6154
10%
Mã hàng: END-615-095
Giá: 22,500 VNĐ
1x100mm Vít bake Endura E6155
10%
Mã hàng: END-615-096
Giá: 25,200 VNĐ
1x200mm Vít bake Endura E6157
10%
Mã hàng: END-615-099
Giá: 31,500 VNĐ
2x38mm Vít bake Endura E6158
10%
Mã hàng: END-615-100
Giá: 25,200 VNĐ
2x150mm Vít bake Endura E6160
10%
Mã hàng: END-616-102
Giá: 33,300 VNĐ
1x80mm Vít bake cách điện 1000V Endura E6492
10%
Mã hàng: END-649-122
Giá: 29,700 VNĐ
1/2" Bộ tuýp 24 chi tiết 8-32mm Endura E1219
10%
Mã hàng: END-121-309
Giá: 1,386,000 VNĐ
1/2" Bộ tuýp 15 chi tiết Endura E1212
10%
Mã hàng: END-121-308
Giá: 919,800 VNĐ
3x75mm Vít dẹp Endura E6131
10%
Mã hàng: END-613-081
Giá: 15,300 VNĐ
3x100mm Vít dẹp Endura E6132
10%
Mã hàng: END-613-082
Giá: 16,200 VNĐ
3x150mm Vít dẹp Endura E6133
10%
Mã hàng: END-613-083
Giá: 18,000 VNĐ
5x75mm Vít dẹp Endura E6134
10%
Mã hàng: END-613-084
Giá: 22,500 VNĐ
5x100mm Vít dẹp Endura E6135
10%
Mã hàng: END-613-085
Giá: 25,200 VNĐ
5x200mm Vít dẹp Endura E6137
10%
Mã hàng: END-613-087
Giá: 31,500 VNĐ
6x38mm Vít dẹp Endura E6138
10%
Mã hàng: END-613-088
Giá: 25,200 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Endura E6139
10%
Mã hàng: END-613-089
Giá: 29,700 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Endura E6140
10%
Mã hàng: END-614-090
Giá: 33,300 VNĐ
8" Kìm kẹp hai lỗ cao cấp Endura E5426
10%
Mã hàng: END-542-148
Giá: 108,900 VNĐ
9" Kìm mở phe ngoài mũi cong Endura E5553
10%
Mã hàng: END-555-151
Giá: 101,700 VNĐ
9" Kìm mở phe trong mũi cong Endura E5573
10%
Mã hàng: END-557-154
Giá: 101,700 VNĐ
10" Kìm chết Endura E5625
10%
Mã hàng: END-562-161
Giá: 135,900 VNĐ
8" Mỏ lết Endura E2022
10%
Mã hàng: END-202-171
Giá: 97,200 VNĐ
24" Mỏ lết răng Endura E5646
10%
Mã hàng: END-564-182
Giá: 526,500 VNĐ
14" Kìm cộng lực Endura E9453
10%
Mã hàng: END-945-184
Giá: 292,500 VNĐ
30" Kìm cộng lực Endura E9456
10%
Mã hàng: END-945-187
Giá: 594,900 VNĐ
12mm Vòng miệng Endura E2612
10%
Mã hàng: END-261-213
Giá: 55,800 VNĐ
12mm Vòng miệng Endura E2212
10%
Mã hàng: END-221-198
Giá: 27,000 VNĐ
14mm Vòng miệng Endura E2214
10%
Mã hàng: END-221-200
Giá: 33,300 VNĐ
21mm Vòng miệng Endura E2221
10%
Mã hàng: END-222-203
Giá: 56,700 VNĐ
24mm Vòng miệng Endura E2224
10%
Mã hàng: END-222-205
Giá: 89,100 VNĐ
27mm Vòng miệng Endura E2227
10%
Mã hàng: END-222-206
Giá: 130,500 VNĐ
9mm Vòng miệng Endura E2609
10%
Mã hàng: END-260-209
Giá: 42,300 VNĐ
8mm Vòng miệng Endura E2608
10%
Mã hàng: END-260-210
Giá: 40,500 VNĐ
10mm Vòng miệng Endura E2610
10%
Mã hàng: END-260-211
Giá: 47,700 VNĐ
11mm Vòng miệng Endura E2611
10%
Mã hàng: END-261-212
Giá: 51,300 VNĐ
13mm Vòng miệng Endura E2613
10%
Mã hàng: END-261-214
Giá: 58,500 VNĐ
14mm Vòng miệng Endura E2614
10%
Mã hàng: END-261-215
Giá: 69,300 VNĐ
17mm Vòng miệng Endura E2617
10%
Mã hàng: END-261-216
Giá: 92,700 VNĐ
19mm Vòng miệng Endura E2619
10%
Mã hàng: END-261-217
Giá: 104,400 VNĐ
21mm Vòng miệng Endura E2621
10%
Mã hàng: END-262-218
Giá: 123,300 VNĐ
23mm Vòng miệng Endura E2623
10%
Mã hàng: END-262-219
Giá: 135,000 VNĐ
24mm Vòng miệng Endura E2624
10%
Mã hàng: END-262-220
Giá: 165,600 VNĐ
25mm Vòng miệng Endura E2625
10%
Mã hàng: END-262-221
Giá: 207,900 VNĐ
27mm Vòng miệng Endura E2627
10%
Mã hàng: END-262-222
Giá: 260,100 VNĐ
30mm Vòng miệng Endura E2630
10%
Mã hàng: END-263-223
Giá: 303,300 VNĐ
32mm Vòng miệng Endura E2632
10%
Mã hàng: END-263-224
Giá: 354,600 VNĐ
10mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Endura E3610
10%
Mã hàng: END-361-253
Giá: 16,200 VNĐ
12mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Endura E3612
10%
Mã hàng: END-361-254
Giá: 16,200 VNĐ
14mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Endura E3614
10%
Mã hàng: END-361-255
Giá: 15,300 VNĐ
15mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Endura E3615
10%
Mã hàng: END-361-256
Giá: 15,300 VNĐ
19mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Endura E3619
10%
Mã hàng: END-361-258
Giá: 20,700 VNĐ
9mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Endura E3509
10%
Mã hàng: END-350-260
Giá: 17,100 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Endura E3511
10%
Mã hàng: END-351-262
Giá: 16,200 VNĐ
12mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Endura E3512
10%
Mã hàng: END-351-263
Giá: 16,200 VNĐ
14mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Endura E3514
10%
Mã hàng: END-351-265
Giá: 15,300 VNĐ
15mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Endura E3515
10%
Mã hàng: END-351-266
Giá: 15,300 VNĐ
16mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Endura E3516
10%
Mã hàng: END-351-267
Giá: 17,100 VNĐ
17mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Endura E3517
10%
Mã hàng: END-351-268
Giá: 21,600 VNĐ
18mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Endura E3518
10%
Mã hàng: END-351-269
Giá: 21,600 VNĐ
20mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Endura E3520
10%
Mã hàng: END-352-271
Giá: 23,400 VNĐ
21mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Endura E3521
10%
Mã hàng: END-352-272
Giá: 26,100 VNĐ
22mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Endura E3522
10%
Mã hàng: END-352-273
Giá: 30,600 VNĐ
23mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Endura E3523
10%
Mã hàng: END-352-274
Giá: 30,600 VNĐ
24mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Endura E3524
10%
Mã hàng: END-352-275
Giá: 30,600 VNĐ
27mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Endura E4608
10%
Mã hàng: END-460-279
Giá: 85,500 VNĐ
30mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Endura E4611
10%
Mã hàng: END-461-280
Giá: 94,500 VNĐ
32mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Endura E4612
10%
Mã hàng: END-461-281
Giá: 99,000 VNĐ
3/4" Cần nối 200mm Endura E4643
10%
Mã hàng: END-464-288
Giá: 156,600 VNĐ
3/4" Cần trượt Endura E4645
10%
Mã hàng: END-464-294
Giá: 265,500 VNĐ
6.5x250mm Vít dẹp Sata 62-023 (62023)
10%
Mã hàng: STA-620-920
Giá: 87,300 VNĐ
3x150mm Vít cách điện Sata 61-214 (61214)
10%
Mã hàng: STA-612-951
Giá: 300,600 VNĐ
9-1/2" Kìm bấm cable Sata 91-104 (91104)
10%
Mã hàng: STA-911-979
Giá: 1,134,000 VNĐ
8" Kìm bấm cable Sata 91-102 (91102)
10%
Mã hàng: STA-911-980
Giá: 1,096,200 VNĐ
21mm Cờ lê lắc léo tự động Sata 46-412 (46412)
10%
Mã hàng: STT-464-064
Giá: 346,500 VNĐ
10x11mm Hai đầu vòng tự động Sata 46-202 (46202)
10%
Mã hàng: STT-462-082
Giá: 266,400 VNĐ
15mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-308 (46308)
10%
Mã hàng: STT-463-093
Giá: 196,200 VNĐ
5.5x200mm Vít dẹp Sata 62-018 (62018)
10%
Mã hàng: STA-620-925
Giá: 59,400 VNĐ
Bộ dụng cụ 12 chi tiết Asaki AK-9782
10%
Mã hàng: ASK-978-493
Giá: 534,600 VNĐ
24oz Búa bi cán gỗ Sata 92-313 (92313)
10%
Mã hàng: STT-923-154
Giá: 297,900 VNĐ
Bộ vít 8 chi tiết Endura E1166
10%
Mã hàng: END-116-354
Giá: 301,500 VNĐ
Bộ dụng cụ gia đình 7 chi tiết Endura E1121
10%
Mã hàng: END-112-350
Giá: 398,700 VNĐ
Bộ dụng cụ gia đình 8 chi tiết Endura E1122
10%
Mã hàng: END-112-351
Giá: 466,200 VNĐ
Bộ dụng cụ gia đình 9 chi tiết Endura E1123
10%
Mã hàng: END-112-352
Giá: 434,700 VNĐ
Bộ đục 3 chi tiết Endura E1562
10%
Mã hàng: END-156-360
Giá: 349,200 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Endura E5526
10%
Mã hàng: END-552-371
Giá: 168,300 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Endura E5527
10%
Mã hàng: END-552-372
Giá: 202,500 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Endura E5528
10%
Mã hàng: END-552-373
Giá: 235,800 VNĐ
9.14mm2 Kìm bấm cos Endura E5833
10%
Mã hàng: END-583-383
Giá: 264,600 VNĐ
5mm2 Kìm bấm cos Endura E5834
10%
Mã hàng: END-583-384
Giá: 264,600 VNĐ
9.1mm2 Kìm bấm cos Endura E5838
10%
Mã hàng: END-583-388
Giá: 264,600 VNĐ
3-22mm Dao cắt ống Endura E7082
10%
Mã hàng: END-708-391
Giá: 157,500 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Endura E9604
10%
Mã hàng: END-960-404
Giá: 155,700 VNĐ
80W Mỏ hàn chì Endura E9605
10%
Mã hàng: END-960-405
Giá: 179,100 VNĐ
40W Súng bắn keo Endura E9663
10%
Mã hàng: END-966-410
Giá: 158,400 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Greenlee DM-45
20%
Mã hàng: GRE-045-003
Giá: 1,201,600 VNĐ
11" Kìm cắt Kingtony 6431-11C
10%
Mã hàng: KIG-643-290
Giá: 239,400 VNĐ
6" Giũa vuông Asaki AK-3755
10%
Mã hàng: ASK-375-511
Giá: 46,800 VNĐ
10mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3912
5%
Mã hàng: ASK-391-523
Giá: 55,100 VNĐ
14mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3915
5%
Mã hàng: ASK-391-525
Giá: 57,950 VNĐ
22mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3921
5%
Mã hàng: ASK-392-528
Giá: 64,600 VNĐ
14mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3940
5%
Mã hàng: ASK-394-532
Giá: 90,250 VNĐ
19mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3944
5%
Mã hàng: ASK-394-534
Giá: 96,900 VNĐ
22mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3946
5%
Mã hàng: ASK-394-535
Giá: 99,750 VNĐ
Ampe kìm Greenlee CM-450
20%
Mã hàng: GRE-450-002
Giá: 1,529,600 VNĐ
Bộ vít viễn thông 6 chi tiết Asaki AK-9075
5%
Mã hàng: ASK-907-585
Giá: 124,450 VNĐ
Bộ mũi vít và đầu tuýp 29 chi tiết Asaki AK-6360
10%
Mã hàng: ASK-636-607
Giá: 187,200 VNĐ
350g Búa cao su Asaki AK-9526
5%
Mã hàng: ASK-952-611
Giá: 52,250 VNĐ
227g Búa nhựa Asaki AK-9561
5%
Mã hàng: ASK-956-621
Giá: 140,600 VNĐ
Bộ dụng cụ đa năng 33 chi tiết Asaki AK-6358
10%
Mã hàng: ASK-635-605
Giá: 738,900 VNĐ
Bộ dụng cụ gia đình 24 chi tiết Asaki AK-9784
10%
Mã hàng: ASK-978-628
Giá: 826,200 VNĐ
7" Máy chà nhám đánh bóng Makita 9237C
2%
Mã hàng: MKT-923-658
Giá: 5,129,320 VNĐ
M4x0.7 Taro ren 3 cây hệ mét SKC
20%
Mã hàng: TAM-000-197
Giá: 97,600 VNĐ
4.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595334
10%
Mã hàng: BOS-260-360
Giá: 173,700 VNĐ
14-30mm Khớp nối SDS Plus Bosch 2609390035
10%
Mã hàng: BOS-260-446
Giá: 213,300 VNĐ
27mm Vòng miệng đóng Endura E2802
10%
Mã hàng: END-280-433
Giá: 261,000 VNĐ
41mm Vòng miệng đóng Endura E2806
10%
Mã hàng: END-280-437
Giá: 464,400 VNĐ
105mm Vòng miệng đóng Endura E2819
10%
Mã hàng: END-281-450
Giá: 2,534,400 VNĐ
120mm Vòng miệng đóng Endura E2822
10%
Mã hàng: END-282-453
Giá: 3,795,300 VNĐ
5x200mm Vít dẹp Stanley 65-229
10%
Mã hàng: STL-652-671
Giá: 55,800 VNĐ
8x150mm Vít đóng bake Stanley 65-257
10%
Mã hàng: STL-652-674
Giá: 110,700 VNĐ
110mm Máy cắt đá 1200W DCA AZE110 (Z1E-FF-110)
5%
Mã hàng: DCA-110-049
Giá: 873,050 VNĐ
26mm Máy khoan động lực 620W DCA AZC03-26B
10%
Mã hàng: DCA-326-084
Giá: 1,305,000 VNĐ
16" Máy cưa xích 1300W DCA AML02-405 (M1L-FF02-405)
10%
Mã hàng: DCA-240-121
Giá: 1,743,300 VNĐ
8mm Máy khoan búa 320W Makita HP0300
4%
Mã hàng: MAK-300-623
Giá: 1,319,040 VNĐ
13mm Máy khoan búa 430W Makita M8103B
2%
Mã hàng: MAK-810-595
Giá: 1,034,880 VNĐ
16" Máy cưa xích 1800W Makita UC4041A
2%
Mã hàng: MKT-404-729
Giá: 3,089,940 VNĐ
0-20mm Thước đo sâu cơ khí Shinwa 19300
10%
Mã hàng: SHI-193-140
Giá: 758,700 VNĐ
12V Máy vặn vít dùng pin Makita TD110DSYE
2%
Mã hàng: MKT-110-737
Giá: 2,675,400 VNĐ
18V Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW1002RTJ
2%
Mã hàng: MKT-100-793
Giá: 12,268,620 VNĐ
7" Máy mài góc 2200W Makita GA7060
2%
Mã hàng: MKT-706-806
Giá: 2,823,380 VNĐ
9" Máy mài góc 2000W Makita GA9060
2%
Mã hàng: MKT-906-809
Giá: 2,764,580 VNĐ
12V Máy bắn vít dùng pin Makita TD110DZ
2%
Mã hàng: MKT-110-825
Giá: 961,380 VNĐ
355mm Máy cắt sắt 2200W Makita LW1401
2%
Mã hàng: MKT-140-821
Giá: 3,773,980 VNĐ
7" Kìm chết mỏ cong Endura E5620
10%
Mã hàng: END-562-472
Giá: 87,300 VNĐ
5x150mm Vít đóng dẹp Stanley 65-244
10%
Mã hàng: STL-652-686
Giá: 42,300 VNĐ
8mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-933
10%
Mã hàng: STL-729-712
Giá: 22,500 VNĐ
13mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-938
10%
Mã hàng: STL-729-716
Giá: 24,300 VNĐ
14mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-939
10%
Mã hàng: STL-729-717
Giá: 23,400 VNĐ
3/4" Cần lắc léo Stanley 89-302
10%
Mã hàng: STL-893-762
Giá: 692,100 VNĐ
6.5mm Máy khoan 380W Dewalt DWD010
10%
Mã hàng: DEW-010-071
Giá: 820,800 VNĐ
5x75mm Vít dẹp Crossman 46-309
10%
Mã hàng: CRS-463-163
Giá: 37,800 VNĐ
5x100mm Vít dẹp Crossman 46-310
10%
Mã hàng: CRS-463-164
Giá: 42,300 VNĐ
5x150mm Vít dẹp Crossman 46-311
10%
Mã hàng: CRS-463-165
Giá: 43,200 VNĐ
5x200mm Vít dẹp Crossman 46-312
10%
Mã hàng: CRS-463-166
Giá: 44,100 VNĐ
6x38mm Vít dẹp Crossman 46-314
10%
Mã hàng: CRS-463-168
Giá: 34,200 VNĐ
8x150mm Vít dẹp Crossman 46-319
10%
Mã hàng: CRS-463-173
Giá: 72,000 VNĐ
3x75mm Vít bake Crossman 46-333
10%
Mã hàng: CRS-463-180
Giá: 28,800 VNĐ
5x75mm Vít bake Crossman 46-339
10%
Mã hàng: CRS-463-186
Giá: 32,400 VNĐ
5x100mm Vít bake Crossman 46-340
10%
Mã hàng: CRS-463-187
Giá: 42,300 VNĐ
8x150mm Vít bake Crossman 46-349
10%
Mã hàng: CRS-463-196
Giá: 72,000 VNĐ
10x200mm Vít bake Crossman 46-352
10%
Mã hàng: CRS-463-199
Giá: 93,600 VNĐ
37mm Vòng miệng Crossman 96-937
10%
Mã hàng: CRS-969-220
Giá: 367,200 VNĐ
14x17mm Hai đầu vòng tự động Crossman 92-917
10%
Mã hàng: CRS-929-233
Giá: 169,200 VNĐ
19x21mm Hai đầu vòng tự động Crossman 92-922
10%
Mã hàng: CRS-929-236
Giá: 216,000 VNĐ
Bộ vít sao sửa di động 6 cây Crossman 46-934
10%
Mã hàng: CRS-469-202
Giá: 221,400 VNĐ
3" Kìm kẹp gỗ Crossman 68-571
10%
Mã hàng: CRS-685-240
Giá: 198,000 VNĐ
11mm Cờ lê vòng miệng Stanley 72-808
10%
Mã hàng: STL-728-781
Giá: 67,500 VNĐ
20mm Cờ lê vòng miệng Stanley 72-817
10%
Mã hàng: STL-728-790
Giá: 94,500 VNĐ
21mm Cờ lê vòng miệng Stanley 72-818
10%
Mã hàng: STL-728-791
Giá: 99,900 VNĐ
22mm Cờ lê vòng miệng Stanley 72-819
10%
Mã hàng: STL-728-792
Giá: 162,900 VNĐ
23mm Cờ lê vòng miệng Stanley 72-820
10%
Mã hàng: STL-728-793
Giá: 159,300 VNĐ
25mm Cờ lê vòng miệng Stanley 72-822
10%
Mã hàng: STL-728-796
Giá: 183,600 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8120
5%
Mã hàng: ASK-812-651
Giá: 99,750 VNĐ
16x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông
10%
Mã hàng: DCA-000-188
Giá: 208,800 VNĐ
36x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông
5%
Mã hàng: DCA-000-201
Giá: 281,200 VNĐ
5" Máy mài góc Maktec MT966
5%
Mã hàng: MKT-966-857
Giá: 745,750 VNĐ
13mm Đầu khoan có khóa Makita 194041-7
10%
Mã hàng: MKT-194-861
Giá: 199,800 VNĐ
16x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16162
10%
Mã hàng: MKT-161-937
Giá: 82,800 VNĐ
Chổi than Makita (CB-204) 191957-7
10%
Mã hàng: MKT-191-966
Giá: 58,500 VNĐ
14mm Mũi khoét lỗ đa năng Bi-Metal Makita D-35368
10%
Mã hàng: MAK-353-332
Giá: 55,800 VNĐ
8” Giũa vuông Total THT91886
10%
Mã hàng: TOT-918-386
Giá: 45,000 VNĐ
32mm Cờ lê vòng miệng Total TCSPA321
10%
Mã hàng: TOT-321-555
Giá: 116,100 VNĐ
9mm Cờ lê vòng miệng Total TCSPA091
10%
Mã hàng: TOT-091-649
Giá: 18,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Total THTST12111
10%
Mã hàng: TOT-121-444
Giá: 18,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Total THTST12091
10%
Mã hàng: TOT-120-650
Giá: 18,900 VNĐ
115x22mm Nhám xếp độ nhám 40 Total TAC631151
10%
Mã hàng: TOT-631-440
Giá: 21,600 VNĐ
Bộ mũi vít bake 20 chi tiết Total TAC16PZ213
10%
Mã hàng: TOT-162-681
Giá: 59,400 VNĐ
200mm Giũa gỗ tròn Total THT91786
10%
Mã hàng: TOT-917-519
Giá: 38,700 VNĐ
Bộ lưỡi cắt bằng thép gió HSS 6 chi tiết ROK 47362
10%
Mã hàng: TAM-473-472
Giá: 87,300 VNĐ
4-12mm Mũi khoan côn bước cấp tròn Titan Makita D-46470
10%
Mã hàng: MAK-464-113
Giá: 341,100 VNĐ
17mm Mũi đục nhọn Makita D-08682
10%
Mã hàng: MAK-086-125
Giá: 67,500 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông đầu gài SDS Makita B-54184
10%
Mã hàng: MAK-541-127
Giá: 41,400 VNĐ
10x160mm Mũi khoan bê tông đầu gài SDS Makita B-54190
10%
Mã hàng: MAK-541-129
Giá: 46,800 VNĐ
4" Máy mài góc công tắc đuôi Makita 9556HB
2%
Mã hàng: MAK-955-164
Giá: 1,316,140 VNĐ
36mm Đục gỗ Stanley 16-287
10%
Mã hàng: STL-162-830
Giá: 147,600 VNĐ
10mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161001
10%
Mã hàng: TOT-161-735
Giá: 17,100 VNĐ
12mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161201
10%
Mã hàng: TOT-161-744
Giá: 18,900 VNĐ
14mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161401
10%
Mã hàng: TOT-161-753
Giá: 18,900 VNĐ
28mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC162801
10%
Mã hàng: TOT-162-787
Giá: 27,900 VNĐ
32mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC163201
10%
Mã hàng: TOT-163-797
Giá: 32,400 VNĐ
6mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC160601
10%
Mã hàng: TOT-160-842
Giá: 18,900 VNĐ
8mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC160801
10%
Mã hàng: TOT-160-862
Giá: 18,900 VNĐ
10mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC451002W
10%
Mã hàng: TOT-451-734
Giá: 63,000 VNĐ
16mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC451602W
10%
Mã hàng: TOT-451-762
Giá: 127,800 VNĐ
27mm Cờ lê vòng miệng Ingco HCSPA271
10%
Mã hàng: ING-271-166
Giá: 84,600 VNĐ
10x150mm Mũi khoan bê tông trơn Total TAC211002
10%
Mã hàng: TOT-211-928
Giá: 23,400 VNĐ
10x120mm Mũi khoan bê tông trơn Total TAC211001
10%
Mã hàng: TOT-211-927
Giá: 20,700 VNĐ
10x200mm Mũi khoan bê tông trơn Total TAC211003
10%
Mã hàng: TOT-211-930
Giá: 28,800 VNĐ
12x150mm Mũi khoan bê tông trơn Total TAC211201
10%
Mã hàng: TOT-211-943
Giá: 27,900 VNĐ
12x200mm Mũi khoan bê tông trơn Total TAC211202
10%
Mã hàng: TOT-211-945
Giá: 30,600 VNĐ
14x150mm Mũi khoan bê tông trơn Total TAC211401
10%
Mã hàng: TOT-211-953
Giá: 33,300 VNĐ
14x200mm Mũi khoan bê tông trơn Total TAC211402
10%
Mã hàng: TOT-211-955
Giá: 34,200 VNĐ
16x150mm Mũi khoan bê tông trơn Total TAC211601
10%
Mã hàng: TOT-211-961
Giá: 39,600 VNĐ
16x200mm Mũi khoan bê tông trơn Total TAC211602
10%
Mã hàng: TOT-211-963
Giá: 48,600 VNĐ
12.5mm Mũi khoan sắt Total TAC101253
10%
Mã hàng: TOT-101-939
Giá: 25,200 VNĐ
5.0mm Mũi khoan sắt Total TAC100503
10%
Mã hàng: TOT-100-989
Giá: 3,600 VNĐ
8.0mm Mũi khoan sắt Total TAC100803
10%
Mã hàng: TAL-100-008
Giá: 9,900 VNĐ
6.0mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110601
10%
Mã hàng: TOT-110-991
Giá: 21,600 VNĐ
5.0mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110501
10%
Mã hàng: TOT-110-987
Giá: 15,300 VNĐ
10x110mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311001
10%
Mã hàng: TOT-311-926
Giá: 18,000 VNĐ
10x160mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311002
10%
Mã hàng: TOT-311-929
Giá: 18,900 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311003
10%
Mã hàng: TOT-311-931
Giá: 23,400 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311004
10%
Mã hàng: TOT-311-932
Giá: 27,900 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311005
10%
Mã hàng: TOT-311-933
Giá: 31,500 VNĐ
12x160mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311202
10%
Mã hàng: TOT-311-944
Giá: 21,600 VNĐ
12x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311203
10%
Mã hàng: TOT-311-947
Giá: 30,600 VNĐ
12x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311204
10%
Mã hàng: TOT-311-948
Giá: 33,300 VNĐ
14x160mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311402
10%
Mã hàng: TOT-311-954
Giá: 30,600 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311401
10%
Mã hàng: TOT-311-956
Giá: 26,100 VNĐ
16x160mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311601
10%
Mã hàng: TOT-311-962
Giá: 31,500 VNĐ
16x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311602
10%
Mã hàng: TOT-311-964
Giá: 36,000 VNĐ
16x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311603
10%
Mã hàng: TOT-311-965
Giá: 42,300 VNĐ
16x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311604
10%
Mã hàng: TOT-311-966
Giá: 43,200 VNĐ
18x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311802
10%
Mã hàng: TOT-311-968
Giá: 51,300 VNĐ
18x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311803
10%
Mã hàng: TOT-311-969
Giá: 63,000 VNĐ
20x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312002
10%
Mã hàng: TOT-312-970
Giá: 63,900 VNĐ
20x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312003
10%
Mã hàng: TOT-312-971
Giá: 78,300 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312203
10%
Mã hàng: TOT-312-972
Giá: 81,000 VNĐ
22x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312204
10%
Mã hàng: TOT-312-973
Giá: 82,800 VNĐ
24x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312404
10%
Mã hàng: TOT-312-976
Giá: 90,000 VNĐ
10mm Cờ lê vòng miệng Ingco HCSPA101
10%
Mã hàng: ING-101-153
Giá: 19,800 VNĐ
19mm Cờ lê vòng miệng Ingco HCSPA191
10%
Mã hàng: ING-191-162
Giá: 36,000 VNĐ
21mm Cờ lê vòng miệng Ingco HCSPA211
10%
Mã hàng: ING-211-164
Giá: 43,200 VNĐ
3m Thước cuốn thép Stanley 30-204
10%
Mã hàng: STL-302-825
Giá: 38,700 VNĐ
14mm Cờ lê vòng miệng Stanley STMT80224-8B
10%
Mã hàng: STL-802-836
Giá: 27,000 VNĐ
16mm Cờ lê vòng miệng Stanley STMT80226-8B
10%
Mã hàng: STL-802-838
Giá: 36,000 VNĐ
21mm Cờ lê vòng miệng Stanley STMT80235-8B
10%
Mã hàng: STL-802-845
Giá: 63,900 VNĐ
22mm Cờ lê vòng miệng Stanley STMT80236-8B
10%
Mã hàng: STL-802-846
Giá: 71,100 VNĐ
23mm Cờ lê vòng miệng Stanley STMT80238-8B
10%
Mã hàng: STL-802-847
Giá: 70,200 VNĐ
18V Đèn pin chiếu sáng cầm tay Makita STEXMT001
10%
Mã hàng: MAK-001-241
Giá: 531,000 VNĐ
27mm Cờ lê vòng miệng Stanley STMT80242-8B
10%
Mã hàng: STL-802-858
Giá: 109,800 VNĐ
32mm Cờ lê vòng miệng Stanley STMT80245-8B
10%
Mã hàng: STL-802-860
Giá: 162,900 VNĐ
17” (425mm) Kìm rút Rivet Asaki AK-6810
5%
Mã hàng: ASK-681-749
Giá: 170,050 VNĐ
7 Oz (198g) Búa nhổ đinh Stanley 51-112
10%
Mã hàng: STL-112-873
Giá: 171,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Stanley 86-397
10%
Mã hàng: STL-397-887
Giá: 212,400 VNĐ
Bộ lưỡi cưa lọng gỗ 5 chi tiết Makita A-85656
10%
Mã hàng: MAK-856-320
Giá: 79,200 VNĐ
12V Máy khoan vặn vít dùng pin Makita DF333DSYE
2%
Mã hàng: MAK-333-602
Giá: 2,631,300 VNĐ
22" (550mm) Cưa gỗ lá liễu Stanley 20-006
10%
Mã hàng: STL-006-951
Giá: 178,200 VNĐ
24" (600mm) Cưa gỗ lá liễu Stanley 20-007
10%
Mã hàng: STL-007-952
Giá: 172,800 VNĐ
22" Cưa lá liễu cán gỗ Stanley 20-504
10%
Mã hàng: STL-504-954
Giá: 196,200 VNĐ
25mm Cờ lê vòng miệng Stanley STMT80240-8B
10%
Mã hàng: STL-240-992
Giá: 83,700 VNĐ
26mm Cờ lê vòng miệng Stanley STMT80241-8B
10%
Mã hàng: STL-241-993
Giá: 90,000 VNĐ
28mm Cờ lê vòng miệng Stanley STMT80243-8B
10%
Mã hàng: STL-243-994
Giá: 113,400 VNĐ
26mm Máy khoan động lực 3 chức năng 800W Makita M8701B
2%
Mã hàng: MAK-870-600
Giá: 2,365,720 VNĐ
12" (305mm) Lưỡi cưa sắt 18 răng Truper 18100 (SBI-18)
10%
Mã hàng: TRP-100-027
Giá: 20,700 VNĐ
12" (305mm) Lưỡi cưa sắt 24 răng Truper 18101 (SBI-24)
5%
Mã hàng: TRP-101-028
Giá: 21,850 VNĐ
9" (23cm) Thước thuỷ Truper 22450 (NT-9P)
10%
Mã hàng: TRP-450-043
Giá: 53,100 VNĐ
64Oz (1.8kg) Búa đầu lục giác Truper 16508 (MD-4M)
5%
Mã hàng: TRP-508-065
Giá: 312,550 VNĐ
178mm Bút thử điện Truper 13989 (PROCO-19)
10%
Mã hàng: TRP-989-073
Giá: 26,100 VNĐ
3x150mm Tuốc nơ vít dẹp có từ Truper 14025 (DG-1/8X6B)
5%
Mã hàng: TRP-025-089
Giá: 25,650 VNĐ
5x100mm Tuốc nơ vít dẹp có từ Truper 14034 (DG-3/16X4B)
10%
Mã hàng: TRP-034-090
Giá: 36,000 VNĐ
5x150mm Tuốc nơ vít dẹp có từ Truper 14040 (DG-3/16X6B)
10%
Mã hàng: TRP-040-091
Giá: 37,800 VNĐ
6.5x150mm Tuốc nơ vít dẹp có từ Truper 13998 (DR-1/4X4B)
10%
Mã hàng: TRP-998-093
Giá: 43,200 VNĐ
6.5x200mm Tuốc nơ vít dẹp có từ Truper 14000 (DR-1/4X6B)
10%
Mã hàng: TRP-140-094
Giá: 44,100 VNĐ
6mm Tuốc nơ vít đầu lục giác Truper 14122 (DJ-1/4)
10%
Mã hàng: TRP-122-098
Giá: 79,200 VNĐ
10mm Tuốc nơ vít đầu lục giác Truper 14128 (DJ-3/8)
10%
Mã hàng: TRP-128-099
Giá: 79,200 VNĐ
Bộ tuốc nơ vít dẹp và bake 5 cây Truper 14138 (DTJ-5B)
10%
Mã hàng: TRP-138-107
Giá: 190,800 VNĐ
15W Súng dán keo dùng điện Truper 17535 (PIPE-5/16)
10%
Mã hàng: TRP-535-116
Giá: 111,600 VNĐ
6" (150mm) Kìm mở phe ngoài Truper 17363 (PA-368)
10%
Mã hàng: TRP-363-147
Giá: 176,400 VNĐ
8mm Cờ lê vòng miệng Truper 15612 (LL-1208M)
10%
Mã hàng: TRP-612-168
Giá: 36,000 VNĐ
10mm Cờ lê vòng miệng Truper 15614 (LL-1210M)
10%
Mã hàng: TRP-614-170
Giá: 39,600 VNĐ
11mm Cờ lê vòng miệng Truper 15615 (LL-1211M)
10%
Mã hàng: TRP-615-171
Giá: 43,200 VNĐ
16mm Cờ lê vòng miệng Truper 15620 (LL-1216M)
10%
Mã hàng: TRP-620-176
Giá: 67,500 VNĐ
18mm Cờ lê vòng miệng Truper 15622 (LL-2018M)
10%
Mã hàng: TRP-622-178
Giá: 80,100 VNĐ
19mm Cờ lê vòng miệng Truper 15623 (LL-2019M)
10%
Mã hàng: TRP-623-179
Giá: 88,200 VNĐ
22mm Cờ lê vòng miệng Truper 15626 (LL-1222M)
10%
Mã hàng: TRP-626-180
Giá: 121,500 VNĐ
23mm Cờ lê vòng miệng Truper 15650 (LL-1223M)
10%
Mã hàng: TRP-650-181
Giá: 126,000 VNĐ
24mm Cờ lê vòng miệng Truper 15627 (LL-1224M)
10%
Mã hàng: TRP-627-182
Giá: 150,300 VNĐ
17mm Mũi khoét lỗ đa năng Bi-Metal Makita D-35374
10%
Mã hàng: MAK-353-334
Giá: 59,400 VNĐ
19mm Mũi khoét lỗ đa năng Bi-Metal Makita D-17005
10%
Mã hàng: MAK-170-335
Giá: 63,000 VNĐ
33mm Mũi khoét lỗ đa năng Bi-Metal Makita D-35411
10%
Mã hàng: MAK-354-345
Giá: 90,900 VNĐ
37mm Mũi khoét lỗ đa năng Bi-Metal Makita D-35427
10%
Mã hàng: MAK-354-347
Giá: 94,500 VNĐ
41mm Mũi khoét lỗ đa năng Bi-Metal Makita D-35433
10%
Mã hàng: MAK-354-350
Giá: 102,600 VNĐ
43mm Mũi khoét lỗ đa năng Bi-Metal Makita D-35449
10%
Mã hàng: MAK-354-351
Giá: 110,700 VNĐ
44mm Mũi khoét lỗ đa năng Bi-Metal Makita D-17077
10%
Mã hàng: MAK-170-352
Giá: 110,700 VNĐ
54mm Mũi khoét lỗ đa năng Bi-Metal Makita D-24876
10%
Mã hàng: MAK-248-357
Giá: 118,800 VNĐ
79mm Mũi khoét lỗ đa năng Bi-Metal Makita D-35520
10%
Mã hàng: MAK-355-369
Giá: 162,900 VNĐ
6mm Cờ lê vòng miệng INGCO HCSPA061
10%
Mã hàng: IGC-061-173
Giá: 15,300 VNĐ
9mm Cờ lê vòng miệng INGCO HCSPA091
10%
Mã hàng: IGC-091-174
Giá: 18,000 VNĐ
11mm Cờ lê vòng miệng INGCO HCSPA111
10%
Mã hàng: IGC-111-175
Giá: 21,600 VNĐ
16mm Cờ lê vòng miệng INGCO HCSPA161
10%
Mã hàng: IGC-161-176
Giá: 30,600 VNĐ
22mm Cờ lê vòng miệng INGCO HCSPA221
10%
Mã hàng: IGC-221-177
Giá: 45,900 VNĐ
24mm Cờ lê vòng miệng INGCO HCSPA241
10%
Mã hàng: IGC-241-178
Giá: 63,900 VNĐ
6mm Cờ lê vòng miệng tự động INGCO HCSPAR061
10%
Mã hàng: IGC-061-180
Giá: 44,100 VNĐ
16mm Cờ lê vòng miệng tự động INGCO HCSPAR161
10%
Mã hàng: IGC-161-188
Giá: 73,800 VNĐ
21mm Cờ lê vòng miệng tự động INGCO HCSPAR211
10%
Mã hàng: IGC-211-191
Giá: 115,200 VNĐ
12mm Cờ lê vòng miệng Stanley 87-072
10%
Mã hàng: SLY-072-129
Giá: 86,400 VNĐ
23mm Cờ lê vòng miệng Stanley 87-083
10%
Mã hàng: SLY-083-136
Giá: 157,500 VNĐ
25mm Cờ lê vòng miệng Stanley 87-085-1
10%
Mã hàng: SLY-085-138
Giá: 194,400 VNĐ
17x19mm Cờ lê 2 đầu miệng Stanley STMT72849-8B
10%
Mã hàng: SLY-849-168
Giá: 126,900 VNĐ
1/2" Thanh trượt chữ T 254mm Total TSTB12101
10%
Mã hàng: TAL-101-303
Giá: 77,400 VNĐ
112mm Máy chà nhám vuông Makita M9200B
2%
Mã hàng: MAK-920-667
Giá: 1,005,480 VNĐ
82mm Máy bào 500W Makita M1901B
2%
Mã hàng: MAK-190-590
Giá: 1,700,300 VNĐ
22mm Máy khoan động lực 710W Makita M8700B
2%
Mã hàng: MAK-870-598
Giá: 2,128,560 VNĐ
30W Mỏ hàn đầu nhọn Sata 03-210 (03210)
10%
Mã hàng: STT-210-185
Giá: 186,300 VNĐ
900W Máy khoan đục bê tông Makita M8600B
2%
Mã hàng: MAK-860-599
Giá: 3,459,400 VNĐ
355mm Máy cắt sắt 2000W Makita M2400B
2%
Mã hàng: MAK-240-597
Giá: 3,222,240 VNĐ
16mm Máy khoan búa 710W Makita M8101B
2%
Mã hàng: MAK-810-594
Giá: 1,404,340 VNĐ
13mm Máy khoan búa 430W Makita M8104B
2%
Mã hàng: MAK-810-596
Giá: 1,168,160 VNĐ
10mm Máy khoan cầm tay 450W Makita M6001B
2%
Mã hàng: MAK-600-592
Giá: 886,900 VNĐ
10mm Máy khoan cầm tay 450W Makita M6002B
2%
Mã hàng: MAK-600-593
Giá: 886,900 VNĐ
Bộ tuốc nơ vít 10 chi tiết Sata 09-345 (09345)
10%
Mã hàng: STT-345-205
Giá: 377,100 VNĐ
7.5m Thước cuốn thép Sata 91-344 (91344)
10%
Mã hàng: STT-344-249
Giá: 286,200 VNĐ
3.5m Thước cuốn thép có đèn led Sata 91-346 (91346)
10%
Mã hàng: STT-346-250
Giá: 96,300 VNĐ
20m Thước dây sợi thủy tinh Sata 91-361 (91361)
10%
Mã hàng: STT-361-252
Giá: 252,000 VNĐ
30m Thước dây sợi thủy tinh Sata 91-362 (91362)
10%
Mã hàng: STT-362-253
Giá: 337,500 VNĐ
3m Thước cuộn thép Sata 91-312A (91312A)
10%
Mã hàng: STT-312-314
Giá: 41,400 VNĐ
18x400mm Xà beng Sata 92-561 (92561)
10%
Mã hàng: STT-561-277
Giá: 339,300 VNĐ
8" (200mm) Kìm càng cua Sata 70-602ME (70602ME)
10%
Mã hàng: STT-602-312
Giá: 297,900 VNĐ
Máy khoan vặn vít 320W Makita DF0300
2%
Mã hàng: MAK-300-624
Giá: 1,034,880 VNĐ
17mm Máy đục bê tông 1050W DCA AZG05-6-HTL
20%
Mã hàng: HTL-056-002
Giá: 1,446,400 VNĐ
530W Máy thổi bụi Makita M4000B
2%
Mã hàng: MAK-400-671
Giá: 1,030,960 VNĐ
13mm Máy khoan búa 500W Makita M0801B
2%
Mã hàng: MAK-801-676
Giá: 842,800 VNĐ
255mm Máy cắt nhôm đa góc 1500W Makita M2300B
2%
Mã hàng: MAK-300-683
Giá: 4,397,260 VNĐ
6mm Máy mài khuôn 480W Makita M9100B
2%
Mã hàng: MAK-910-709
Giá: 1,138,760 VNĐ
100x610mm Máy chà nhám băng 940W Makita M9400B
2%
Mã hàng: MAK-400-714
Giá: 2,764,580 VNĐ
110mm Máy cắt gạch đá 1200W Makita M0401B
2%
Mã hàng: MAK-401-672
Giá: 1,064,280 VNĐ
110mm Máy cắt gạch đá 1200W Makita M4100B
2%
Mã hàng: MAK-410-692
Giá: 1,404,340 VNĐ
125mm Máy cắt gạch đá 1250W Makita M4101B
2%
Mã hàng: MAK-410-693
Giá: 1,419,040 VNĐ
10mm Máy khoan búa 500W Makita M0800B
2%
Mã hàng: MAK-800-675
Giá: 842,800 VNĐ
13mm Máy khoan búa 710W Makita M8100B
2%
Mã hàng: MAK-100-704
Giá: 1,286,740 VNĐ
10mm Máy khoan cầm tay 350W Makita M0600B
2%
Mã hàng: MAK-600-673
Giá: 636,020 VNĐ
350W Máy khoan cầm tay Makita M0601B
2%
Mã hàng: MAK-601-674
Giá: 665,420 VNĐ
6.5mm Máy khoan tốc độ cao 230W Makita M6501B
2%
Mã hàng: MAK-501-701
Giá: 798,700 VNĐ
93x185mm Máy chà nhám 180W Makita M9201B
2%
Mã hàng: MAK-920-710
Giá: 1,005,480 VNĐ
125mm Máy chà nhám tròn 240W Makita M9202B
2%
Mã hàng: MAK-920-711
Giá: 1,168,160 VNĐ
82mm Máy bào cầm tay 500W Makita M1902B
2%