NHÀ SẢN XUẤT » Mitutoyo » Thước kẹp thường
24” Thước cặp du xích Mitutoyo 160-153
Mã hàng : MTO-153-002
Giá : 8,611,000 VNĐ
18” Thước cặp du xích Mitutoyo 160-151
Mã hàng : MTO-151-001
Giá : 8,504,000 VNĐ
12" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-115
Mã hàng : MTO-115-018
Giá : 2,260,000 VNĐ
12" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-119
Mã hàng : MTO-119-017
Giá : 2,285,000 VNĐ
40” Thước cặp du xích Mitutoyo 160-155
Mã hàng : MTO-155-003
Giá : 16,408,000 VNĐ
6" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-104
Mã hàng : MTO-104-014
Giá : 731,000 VNĐ
6" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-312
Mã hàng : MTO-312-013
Giá : 768,000 VNĐ
8" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-114
Mã hàng : MTO-114-016
Giá : 980,000 VNĐ
8" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-118
Mã hàng : MTO-118-015
Giá : 1,023,000 VNĐ
6" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-101
Mã hàng : MTO-530-224
Giá : 752,000 VNĐ
8" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-108
Mã hàng : MTO-530-225
Giá : 1,060,000 VNĐ
12" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-109
Mã hàng : MTO-530-226
Giá : 2,403,000 VNĐ
24" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-501
Mã hàng : MTO-530-227
Giá : 7,318,000 VNĐ
40" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-502
Mã hàng : MTO-530-228
Giá : 14,116,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :240 - Tổng truy cập : 196,443,241
Facebook
Liên hệ