NHÀ SẢN XUẤT » Mitutoyo » Thước đo lỗ
50-150mm Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713
Mã hàng : MTO-713-135
Giá : 3,740,000 VNĐ
6-10mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-211
Mã hàng : MTO-511-197
Giá : 3,650,000 VNĐ
10-18.5mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-204
Mã hàng : MTO-511-198
Giá : 3,870,000 VNĐ
18-35mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-711
Mã hàng : MTO-511-199
Giá : 3,326,000 VNĐ
35-60mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-712
Mã hàng : MTO-511-200
Giá : 3,430,000 VNĐ
160-250mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-715
Mã hàng : MTO-511-201
Giá : 7,002,000 VNĐ
250-400mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-716
Mã hàng : MTO-511-202
Giá : 7,351,000 VNĐ
150mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-173
Mã hàng : MTO-173-070
Giá : 6,403,000 VNĐ
100mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-171
Mã hàng : MTO-173-118
Giá : 6,511,000 VNĐ
1000mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-133
Mã hàng : MTO-133-105
Giá : 92,637,000 VNĐ
60mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-172
Mã hàng : MTO-172-069
Giá : 6,258,000 VNĐ
6-8mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-161
Mã hàng : MTO-368-180
Giá : 7,765,000 VNĐ
8-10mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-162
Mã hàng : MTO-368-181
Giá : 7,765,000 VNĐ
10-12mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-163
Mã hàng : MTO-368-182
Giá : 7,765,000 VNĐ
12-16mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-164
Mã hàng : MTO-368-183
Giá : 7,157,000 VNĐ
16-20mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-165
Mã hàng : MTO-368-184
Giá : 7,157,000 VNĐ
1 2 3
Nhãn hiệu
Đang online :139 - Tổng truy cập : 180,273,485
Facebook
Liên hệ