NHÀ SẢN XUẤT » Tajima » Thước cuộn
100m Thước cuộn thép Tajima ETNA0MW1A03
Mã hàng : TJM-030-001
Giá : 3,510,000 VNĐ
10m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS10
Mã hàng : TJM-100-002
Giá : 174,000 VNĐ
20m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS20
Mã hàng : TJM-200-003
Giá : 259,000 VNĐ
30m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS30
Mã hàng : TJM-300-004
Giá : 376,000 VNĐ
50m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS50
Mã hàng : TJM-500-005
Giá : 548,000 VNĐ
30m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYR30
Mã hàng : TJM-300-006
Giá : 407,000 VNĐ
10m Thước cuộn thép Tajima EPK-10
Mã hàng : TJM-100-008
Giá : 233,000 VNĐ
20m Thước cuộn thép Tajima EPK-20
Mã hàng : TJM-200-009
Giá : 368,000 VNĐ
30m Thước cuộn thép Tajima EPK-30
Mã hàng : TJM-300-010
Giá : 492,000 VNĐ
2m Thước cuộn Tajima L13-20
Mã hàng : TJM-200-011
Giá : 79,000 VNĐ
5m Thước cuộn Tajima H6P50MY
Mã hàng : TJM-050-013
Giá : 148,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Tajima H9P55MW
Mã hàng : TJM-055-014
Giá : 171,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Tajima H5P55MW
Mã hàng : TJM-550-015
Giá : 205,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Tajima H5P75MW
Mã hàng : TJM-750-016
Giá : 254,000 VNĐ
10m Thước cuộn Tajima H5PA0MW
Mã hàng : TJM-000-017
Giá : 318,000 VNĐ
50m Thước dây bản thép Tajima HTN50MW1A03
Mã hàng : TJM-050-020
Giá : 1,156,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :179 - Tổng truy cập : 196,565,430
Facebook
Liên hệ