NHÀ SẢN XUẤT » Starret » Panme đo ngoài
0-25mm Panme đo ngoài điện tử 796MXFL-25
Mã hàng : STR-796-035
Giá : 3,271,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử 795MEXFL-25
Mã hàng : STR-795-036
Giá : 4,447,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài 436.2MXRL-25
Mã hàng : STR-436-037
Giá : 691,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài 436.1MXRL-50
Mã hàng : STR-436-038
Giá : 896,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài 436.1MXRL-75
Mã hàng : STR-436-039
Giá : 1,203,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài 436.1MXRL-100
Mã hàng : STR-436-040
Giá : 1,559,000 VNĐ
100-125mm Panme đo ngoài 436.1MXRL-125
Mã hàng : STR-436-041
Giá : 2,045,000 VNĐ
125-150mm Panme đo ngoài 436.1MXRL-150
Mã hàng : STR-436-042
Giá : 2,198,000 VNĐ
150-175mm Panme đo ngoài 436MXRL-175
Mã hàng : STR-436-043
Giá : 6,261,000 VNĐ
175-200mm Panme đo ngoài 436MXRL-200
Mã hàng : STR-436-044
Giá : 6,771,000 VNĐ
200-225mm Panme đo ngoài 436MXRL-225
Mã hàng : STR-436-045
Giá : 7,130,000 VNĐ
225-250mm Panme đo ngoài 436MXRL-250
Mã hàng : STR-436-046
Giá : 7,486,000 VNĐ
250-275mm Panme đo ngoài 436MXRL-275
Mã hàng : STR-436-047
Giá : 7,845,000 VNĐ
275-300mm Panme đo ngoài 436MXRL-300
Mã hàng : STR_436-048
Giá : 8,227,000 VNĐ
0-9.5mm Panme đo ghép mí lon 207MZ
Mã hàng : STR-207-049
Giá : 4,089,000 VNĐ
0-0.375"mm Panme đo ghép mí lon 207Z
Mã hàng : STR-207-050
Giá : 4,089,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :229 - Tổng truy cập : 186,248,133
Facebook
Liên hệ