NHÀ SẢN XUẤT » Tractel » Pa lăng xích kéo tay
1 tấn Pa lăng xích kéo tay 3m
Mã hàng : TRA-000-007
Giá : 2,625,000 VNĐ
1.5 tấn Pa lăng xích kéo tay 3m
Mã hàng : TRA-000-008
Giá : 3,690,000 VNĐ
2 tấn Pa lăng xích kéo tay 3m
Mã hàng : TRA-000-009
Giá : 4,090,000 VNĐ
3 tấn Pa lăng xích kéo tay 3m
Mã hàng : TRA-000-010
Giá : 4,305,000 VNĐ
3 tấn Pa lăng xích kéo tay 4.5m
Mã hàng : TRA-000-011
Giá : 5,160,000 VNĐ
3 tấn Pa lăng xích kéo tay 6.0m
Mã hàng : TRA-000-012
Giá : 5,740,000 VNĐ
5 tấn Pa lăng xích kéo tay 3.0m
Mã hàng : TRA-000-013
Giá : 7,570,000 VNĐ
5 tấn Pa lăng xích kéo tay 4.5m
Mã hàng : TRA-000-014
Giá : 7,940,000 VNĐ
5 tấn Pa lăng xích kéo tay 6.0m
Mã hàng : TRA-000-015
Giá : 9,190,000 VNĐ
5 tấn Pa lăng xích kéo tay 9.0m
Mã hàng : TRA-000-016
Giá : 10,800,000 VNĐ
10 tấn Pa lăng xích kéo tay 3.0m
Mã hàng : TRA-000-017
Giá : 19,880,000 VNĐ
10 tấn Pa lăng xích kéo tay 4.5m
Mã hàng : TRA-000-018
Giá : 21,500,000 VNĐ
20 tấn Pa lăng xích kéo tay 3.0m
Mã hàng : TRA-000-019
Giá : 35,000,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :206 - Tổng truy cập : 196,760,664
Facebook
Liên hệ