NHÀ SẢN XUẤT » Robot » Ổn áp 3 pha
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 3KVA
Mã hàng : ROB-000-066
Giá : 4,168,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 6KVA
Mã hàng : ROB-000-067
Giá : 7,782,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 10KVA
Mã hàng : ROB-000-068
Giá : 7,704,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 15KVA
Mã hàng : ROB-000-069
Giá : 11,355,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 20KVA
Mã hàng : ROB-000-070
Giá : 16,441,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 25KVA
Mã hàng : ROB-000-071
Giá : 18,530,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 30KVA
Mã hàng : ROB-000-072
Giá : 22,583,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 45KVA
Mã hàng : ROB-000-073
Giá : 33,709,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 60KVA
Mã hàng : ROB-000-074
Giá : 45,166,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 75KVA
Mã hàng : ROB-000-075
Giá : 56,353,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 120KVA
Mã hàng : ROB-000-077
Giá : 84,788,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 150KVA
Mã hàng : ROB-000-078
Giá : 104,951,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 180KVA
Mã hàng : ROB-000-079
Giá : 123,046,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 200KVA
Mã hàng : ROB-000-080
Giá : 157,168,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 250KVA
Mã hàng : ROB-000-082
Giá : 225,412,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất: 400KVA
Mã hàng : ROB-000-083
Giá : 253,537,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :186 - Tổng truy cập : 186,080,723
Facebook
Liên hệ