NHÀ SẢN XUẤT » PCE » Ổ phích cắm công nghiệp
125A-3P-230V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-343-072
Giá : 1,389,000 VNĐ
125A-3P-230V-6H-IP66/67 Ổ cắm nối loại kín nước
Mã hàng : PCE-243-090
Giá : 1,843,000 VNĐ
125A-3P-230V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-043-022
Giá : 1,218,000 VNĐ
125A-3P-230V-IP66/67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-143-040
Giá : 1,733,000 VNĐ
125A-4P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-344-073
Giá : 1,432,000 VNĐ
125A-4P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm loại kín nước
Mã hàng : PCE-444-055
Giá : 1,477,000 VNĐ
125A-4P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm nối loại kín nước
Mã hàng : PCE-244-091
Giá : 1,765,000 VNĐ
125A-4P-400V-IP66/67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-144-041
Giá : 1,848,000 VNĐ
125A-4P-440V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-044-023
Giá : 1,251,000 VNĐ
125A-5P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-345-074
Giá : 1,676,000 VNĐ
16A-3P-230V-6H-IP67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-313-063
Giá : 279,000 VNĐ
16A-3P-230V-6H-IP67 Ổ cắm gắn âm loại kín nước
Mã hàng : PCE-413-049
Giá : 182,000 VNĐ
125A-5P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm loại kín nước
Mã hàng : PCE-445-056
Giá : 1,599,000 VNĐ
125A-5P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm nối loại kín nước
Mã hàng : PCE-245-092
Giá : 1,894,000 VNĐ
125A-5P-400V-IP66/67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-145-042
Giá : 1,906,000 VNĐ
125A-5P-440V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-045-024
Giá : 1,282,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :158 - Tổng truy cập : 187,012,448
Facebook
Liên hệ