NHÀ SẢN XUẤT » Nachi » Mũi khoan inox
1.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-018
Mã hàng : NAC-652-133
Giá : 31,000 VNĐ
1.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-016
Mã hàng : NAC-652-131
Giá : 31,000 VNĐ
0.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-005
Mã hàng : NAC-652-120
Giá : 61,000 VNĐ
0.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-006
Mã hàng : NAC-652-121
Giá : 57,000 VNĐ
0.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-007
Mã hàng : NAC-652-122
Giá : 57,000 VNĐ
0.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-008
Mã hàng : NAC-652-123
Giá : 33,000 VNĐ
0.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-009
Mã hàng : NAC-652-124
Giá : 33,000 VNĐ
1.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-010
Mã hàng : NAC-652-125
Giá : 31,000 VNĐ
1.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-011
Mã hàng : NAC-652-126
Giá : 31,000 VNĐ
1.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-012
Mã hàng : NAC-652-127
Giá : 31,000 VNĐ
1.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-013
Mã hàng : NAC-652-128
Giá : 31,000 VNĐ
1.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-014
Mã hàng : NAC-652-129
Giá : 31,000 VNĐ
1.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-015
Mã hàng : NAC-652-130
Giá : 31,000 VNĐ
1.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-017
Mã hàng : NAC-652-132
Giá : 31,000 VNĐ
1.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-019
Mã hàng : NAC-652-134
Giá : 31,000 VNĐ
2.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-020
Mã hàng : NAC-652-135
Giá : 31,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :118 - Tổng truy cập : 191,420,938
Facebook
Liên hệ