NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Mũi khoan bê tông gài SDS
14x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00278
Mã hàng : MKT-002-540
Giá : 44,000 VNĐ
16x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-03981
Mã hàng : MKT-039-541
Giá : 46,000 VNĐ
16x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00290
Mã hàng : MKT-002-542
Giá : 79,000 VNĐ
16x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00309
Mã hàng : MKT-003-543
Giá : 64,000 VNĐ
16x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16287
Mã hàng : MKT-162-544
Giá : 104,000 VNĐ
17x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00315
Mã hàng : MKT-003-545
Giá : 59,000 VNĐ
18x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-16209
Mã hàng : MKT-162-546
Giá : 55,000 VNĐ
18x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00321
Mã hàng : MKT-003-547
Giá : 64,000 VNĐ
18x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-16215
Mã hàng : MKT-162-548
Giá : 70,000 VNĐ
18x300mm Mũi khoan bê tông Makita D-00337
Mã hàng : MKT-003-549
Giá : 83,000 VNĐ
18x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16221
Mã hàng : MKT-162-550
Giá : 88,000 VNĐ
18x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-17566
Mã hàng : MKT-175-551
Giá : 120,000 VNĐ
19x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00343
Mã hàng : MKT-003-552
Giá : 76,000 VNĐ
20x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00359
Mã hàng : MKT-003-553
Giá : 79,000 VNĐ
20x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-16259
Mã hàng : MKT-162-554
Giá : 80,000 VNĐ
20x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00365
Mã hàng : MKT-003-555
Giá : 102,000 VNĐ
1 2 3 4

Nhãn hiệu
Đang online :65 - Tổng truy cập : 177,253,854
Facebook
Liên hệ