NHÀ SẢN XUẤT » Không có » Mũi khoan bê tông gài SDS
25x260mm Mũi khoan bê tông 201-250260-1
Mã hàng : MIS-260-069
Giá : 140,000 VNĐ
25x310mm Mũi khoan bê tông 201-250310-1
Mã hàng : MIS-310-070
Giá : 160,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan bê tông 201-250350-1
Mã hàng : MIS-350-071
Giá : 175,000 VNĐ
25x400mm Mũi khoan bê tông 201-250400-1
Mã hàng : MIS-400-072
Giá : 195,000 VNĐ
25x460mm Mũi khoan bê tông 201-250460-1
Mã hàng : MIS-460-073
Giá : 210,000 VNĐ
25x600mm Mũi khoan bê tông 201-250600-1
Mã hàng : MIS-600-074
Giá : 280,000 VNĐ
25x800mm Mũi khoan bê tông 201-250800-1
Mã hàng : MIS-800-086
Giá : 380,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-060110-1
Mã hàng : MIS-110-220
Giá : 23,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông 201-060110-1
Mã hàng : MIS-110-260
Giá : 21,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông 201-060160-1
Mã hàng : MIS-160-259
Giá : 24,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-060160-1
Mã hàng : MIS-160-303
Giá : 25,000 VNĐ
6x210mm Mũi khoan bê tông 201-060210-1
Mã hàng : MIS-210-258
Giá : 29,000 VNĐ
6x260mm Mũi khoan bê tông 201-060260-1
Mã hàng : MIS-260-257
Giá : 36,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông 201-080110-1
Mã hàng : MIS-110-256
Giá : 22,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-080110-1
Mã hàng : MIS-110-304
Giá : 28,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông 201-080210-1
Mã hàng : MIS-160-254
Giá : 25,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :141 - Tổng truy cập : 196,562,667
Facebook
Liên hệ