NHÀ SẢN XUẤT » Benz » Mũi khoan bê tông gài SDS
5x120mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-512-001
Giá : 20,000 VNĐ
5x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-517-002
Giá : 20,000 VNĐ
5x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-521-003
Giá : 20,000 VNĐ
6x120mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-612-004
Giá : 21,000 VNĐ
6x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-617-005
Giá : 21,000 VNĐ
6x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-621-006
Giá : 25,000 VNĐ
7.5x120mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-751-007
Giá : 27,000 VNĐ
7.5x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-751-008
Giá : 27,000 VNĐ
7.5x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-752-009
Giá : 30,000 VNĐ
8x120mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-812-010
Giá : 30,000 VNĐ
8x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-817-011
Giá : 30,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-821-012
Giá : 30,000 VNĐ
10x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-101-013
Giá : 32,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-102-014
Giá : 33,000 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-102-015
Giá : 40,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-103-016
Giá : 47,000 VNĐ
1 2 3 4
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :118 - Tổng truy cập : 183,935,539
Facebook
Liên hệ