NHÀ SẢN XUẤT » Metabo » Máy mài góc
5" Máy mài góc Metabo W9-125
Mã hàng : MEB-912-066
Giá : 2,589,000 VNĐ
4" Máy mài 650W Metabo W6-100
Mã hàng : MEB-100-030
Giá : 1,463,000 VNĐ
7" Máy mài góc Metabo W24-180
Mã hàng : MEB-241-068
Giá : 5,177,000 VNĐ
4" Máy mài 750W Metabo W7-100
Mã hàng : MEB-100-031
Giá : 1,269,000 VNĐ
4" Máy mài 800W Metabo W8-100
Mã hàng : MEB-100-044
Giá : 3,537,000 VNĐ
5" Máy mài 750W Metabo W7-125
Mã hàng : MEB-125-032
Giá : 1,489,000 VNĐ
6" Máy mài 1400W Metabo WE14-150 Plus
Mã hàng : MEB-141-046
Giá : 5,073,000 VNĐ
7" Máy mài góc Metabo W23-180
Mã hàng : MEB-180-059
Giá : 6,148,000 VNĐ
5" Máy mài góc Metabo WQ-125
Mã hàng : MEB-125-060
Giá : 3,844,000 VNĐ
4" Máy mài góc Metabo W72-100
Mã hàng : MEB-721-064
Giá : 1,197,000 VNĐ
5" Máy mài góc Metabo W72-125
Mã hàng : MEB-721-065
Giá : 1,462,000 VNĐ
6" Máy mài góc Metabo W14-150
Mã hàng : MEB-141-067
Giá : 5,275,000 VNĐ
9" Máy mài góc Metabo W24-230
Mã hàng : MEB-242-069
Giá : 6,424,000 VNĐ
5" Máy mài góc Metabo W8-125
Mã hàng : MEB-812-072
Giá : 3,286,000 VNĐ
5" Máy mài góc Metabo WQ-1000
Mã hàng : MEB-100-073
4" Máy mài góc 900W Metabo W9-100
Mã hàng : MEB-910-075
Giá : 2,570,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :56 - Tổng truy cập : 180,411,615
Facebook
Liên hệ