NHÀ SẢN XUẤT » Maktec » Máy mài góc
4" Máy mài góc 710W Maktec MT958
Mã hàng : MKT-958-237
Giá : 2,681,000 VNĐ
4" Máy mài góc 570W Maktec MT959
Mã hàng : MKT-959-070
Giá : 2,681,000 VNĐ
4” Máy mài góc 720W Maktec MT960
Mã hàng : MKT-960-109
Giá : 1,987,000 VNĐ
5" Máy mài Maktec MT963
Mã hàng : MKT-963-444
Giá : 853,000 VNĐ
4’’ Máy mài góc 710W Maktec MT955
Mã hàng : MKT-955-112
Giá : 853,000 VNĐ
4’’ Máy mài góc 570W Maktec MT951
Mã hàng : MKT-951-111
Giá : 2,664,000 VNĐ
4’’ Máy mài góc 570W Maktec MT954
Mã hàng : MKT-954-034
Giá : 792,000 VNĐ
5’’ Máy mài góc 570W Maktec MT953
Mã hàng : MKT-953-113
Giá : 1,758,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2000W Maktec MT900
Mã hàng : MKT-900-163
Giá : 4,348,000 VNĐ
9’’ Máy mài góc 2000W Maktec MT901
Mã hàng : MKT-901-115
Giá : 4,363,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2000W Maktec MT902
Mã hàng : MKT-902-264
Giá : 1,848,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2000W Maktec MT903
Mã hàng : MKT-903-265
Giá : 1,920,000 VNĐ
4" Máy mài góc 570W Maktec MT961
Mã hàng : MKT-961-462
Giá : 781,000 VNĐ
4" Máy mài góc 540W Maktec MT90
Mã hàng : MKT-090-635
Giá : 593,000 VNĐ
6" Máy mài góc 1050W Maktec MT905
Mã hàng : MKT-905-637
Giá : 1,344,000 VNĐ
4" Máy mài góc 540W Maktec MT91A
Mã hàng : MKT-091-638
Giá : 611,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :110 - Tổng truy cập : 183,986,849
Facebook
Liên hệ