NHÀ SẢN XUẤT » Maktec » Máy mài góc
4” Máy mài góc 720W Maktec MT960
Mã hàng : MKT-960-109
Giá : 878,000 VNĐ
5" Máy mài Maktec MT963
Mã hàng : MKT-963-444
Giá : 878,000 VNĐ
4’’ Máy mài góc 710W Maktec MT955
Mã hàng : MKT-955-112
Giá : 878,000 VNĐ
4’’ Máy mài góc 570W Maktec MT954
Mã hàng : MKT-954-034
Giá : 816,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2000W Maktec MT902
Mã hàng : MKT-902-264
Giá : 1,902,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2000W Maktec MT903
Mã hàng : MKT-903-265
Giá : 1,977,000 VNĐ
4" Máy mài góc 540W Maktec MT90
Mã hàng : MKT-090-635
Giá : 610,000 VNĐ
6" Máy mài góc 1050W Maktec MT905
Mã hàng : MKT-905-637
Giá : 1,383,000 VNĐ
4" Máy mài góc 540W Maktec MT91A
Mã hàng : MKT-091-638
Giá : 628,000 VNĐ
5" Máy mài góc Maktec MT969
Mã hàng : MKT-969-860
Giá : 824,000 VNĐ
4" Máy mài góc Maktec MT967
Mã hàng : MKT-967-859
Giá : 747,000 VNĐ
4" Máy mài góc Maktec MT964
Mã hàng : MKT-964-858
Giá : 709,000 VNĐ
5" Máy mài góc Maktec MT966
Mã hàng : MKT-966-857
Giá : 783,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :146 - Tổng truy cập : 196,472,647
Facebook
Liên hệ