NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Máy mài góc
4" Máy mài góc 1400W Makita GA4040C
Mã hàng : MKT-404-733
Giá : 2,107,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2200W Makita GA7060
Mã hàng : MKT-706-806
Giá : 2,508,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2200W Makita GA7061R
Mã hàng : MKT-706-807
Giá : 2,885,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2200W Makita GA9020R01
Mã hàng : MKT-902-808
Giá : 2,835,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2000W Makita GA9060
Mã hàng : MKT-906-809
Giá : 2,572,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2200W Makita GA9061R
Mã hàng : MKT-906-810
Giá : 2,948,000 VNĐ
4" Máy mài góc 710W Makita 9553NB
Mã hàng : MKT-553-149
Giá : 941,000 VNĐ
1%
7" Máy mài góc 2000W Makita 9067
Mã hàng : MKT-906-032
Giá : 2,520,540 VNĐ
9" Máy mài góc 2000W Makita 9069
Mã hàng : MKT-906-033
Giá : 2,559,000 VNĐ
5" Máy mài góc 840W Makita 9558NB
Mã hàng : MKT-955-108
Giá : 1,779,000 VNĐ
4” Máy mài 720W Makita GA4030
Mã hàng : MKT-403-209
Giá : 941,000 VNĐ
5” Máy mài góc 1050W Makita GA5010
Mã hàng : MKT-501-184
Giá : 1,932,000 VNĐ
5” Máy mài góc 1050W Makita GA5020
Mã hàng : MKT-502-185
Giá : 2,032,000 VNĐ
6” Máy mài góc 1050W Makita GA6010
Mã hàng : MKT-601-186
Giá : 1,983,000 VNĐ
6” Máy mài góc 1050W Makita GA6020
Mã hàng : MKT-602-187
Giá : 2,107,000 VNĐ
7" Máy mài 2000W Makita GA7020
Mã hàng : MKT-020-164
Giá : 2,359,000 VNĐ
1 2 3
Nhãn hiệu
Đang online :111 - Tổng truy cập : 180,189,247
Facebook
Liên hệ