NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Máy mài góc
4" Máy mài góc 710W Makita 9553NB
Mã hàng : MKT-553-149
Giá : 941,000 VNĐ
1%
7" Máy mài góc 2000W Makita 9067
Mã hàng : MKT-906-032
Giá : 2,520,540 VNĐ
9" Máy mài góc 2000W Makita 9069
Mã hàng : MKT-906-033
Giá : 2,559,000 VNĐ
5" Máy mài góc 840W Makita 9558NB
Mã hàng : MKT-955-108
Giá : 1,779,000 VNĐ
4” Máy mài 720W Makita GA4030
Mã hàng : MKT-403-209
Giá : 941,000 VNĐ
5” Máy mài góc 1050W Makita GA5010
Mã hàng : MKT-501-184
Giá : 1,932,000 VNĐ
5” Máy mài góc 1050W Makita GA5020
Mã hàng : MKT-502-185
Giá : 2,032,000 VNĐ
6” Máy mài góc 1050W Makita GA6010
Mã hàng : MKT-601-186
Giá : 1,983,000 VNĐ
6” Máy mài góc 1050W Makita GA6020
Mã hàng : MKT-602-187
Giá : 2,107,000 VNĐ
7" Máy mài 2000W Makita GA7020
Mã hàng : MKT-020-164
Giá : 2,359,000 VNĐ
7” Máy mài góc 2400W Makita GA7030
Mã hàng : MKT-703-180
Giá : 2,634,000 VNĐ
9" Máy mài 2000W Makita GA9020
Mã hàng : MKT-020-162
Giá : 2,421,000 VNĐ
9” Máy mài góc 2400W Makita GA9030
Mã hàng : MKT-703-181
Giá : 2,772,000 VNĐ
5" Máy mài góc 840W Makita 9558HN
Mã hàng : MKT-558-218
Giá : 1,192,000 VNĐ
4” Máy mài Makita GA4032
Mã hàng : MKT-403-011
Giá : 992,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita GA4031
Mã hàng : MKT-031-307
Giá : 941,000 VNĐ
1 2 3

Nhãn hiệu
Đang online :74 - Tổng truy cập : 175,782,216
Facebook
Liên hệ